POKYNY PRO KLUBY A ROZHODČÍ PLEMENE FLANDERSKÉHO BOUVIERA

ustanovené dne 18.10. 1997 v Amiens belgickým a francouzským klubem, spoluustanoviteli standardu flanderského bouviera

1/ Belgický (CNBBF) a francouzský (CBF) klub, společně se podílející na ustanovení standardu flanderského bouviera, připomínají, že tento standard nemá být ani upravován, ani interpretován, musí být aplikován. Tyto kluby, pověřené kontrolou nad doržováním standardu rozhodčími, dbají na to, aby byly vydávány prospěšná upozornění a je-li to nezbytné, aby byly uplatňovány postupy dle jednacích řádů vedoucí k sankcím.

2/ Kluby vyjadřují obavu nad tím, zda určitá odchýlení od standardu vážně nezpochybňují typ flanderského bouviera. Proto se odvolávají na kvalifikované rozhodčí zemí, které jsou členy FCI, aby na výstavách přísně vyhledávali odchylky prezentovaných jedinců od standardu a upozorňovali na ně  tím, že je popíší v posudcích a přihlédnou na ně během posuzování a stanovování pořadí.

3/ kluby pořadují, aby zvláštní pozornost byla věnována následujícím bodům:

3.1 SCHOPNOSTI

flanderský bouvier má a musí uchovávat své pracovní vlohy, všechno se odvozuje z jeho morfologie, jedinec, který toto nesplňuje je penalizován.

Kromě toho se sluší, aby kluby chovatelů BdF vzaly na vědomí upravené dispozice pro určování schopností psů, stejně jako rozhodčí, neboť jsou důležitým bodem jednotnosti standardu.

3.2 - HLAVA

hlava, kromě nedostatků, která jsou jí vlastní, může jasně ukazovat odchylky následujícího typu,  kterých je potřeba si všímat:

- málo výrazný stop

- stěží znatelná frontální rýha

- paralelismus čenichové a lebeční partie

- tváře ploché bez vystupujících lícních oblouků

Jedinci, kteří by měli více takových nedostatků, nebo by jejich hlava byla molosoidního vzevření, musí být penalizování . Pozornost je třeba věnovat také tvaru se zaměřením na šiji, jejíž délka musí být o trošku menší než hlava.

3.3 TĚLO A KONČETINY

Obzvláště věnujeme pozornost:

- stejné délce rameno-sedací hrbol jako je výška v kohoutku

- dobrý profil zádě vylučující příliš spáditou a sraženou záď

- vertikála kolene a nejvyššího bodu kyčle

Nezbytné je zapsat psa do čtverce.Jakákoli citelná deformace do tvaru lichoběžníku musí být penalizována. Psi s příliš dlouhými končetinami nebo spáditým zadkem nebudou upřednostňováni. Psi, kteří mají ocas nasazený na zádech, jsou penalizování.

3.4 SRST

Musí se přísně postihovat psy s jemnou, hedvábnou, příliš dlouhou srtí, stejně jako ty, kterým chybí podstada

Světlé barvy jsou nežádoucí: žádní žlutí, bílí, vybledlí psi

Vyholené lebeční partie, načesaná srst, vyumělkovaná, nablýskaná srst působící jako model psa ze salonu krásy - penalizovat.

3.5 POSTAVA A VÁHA

Příliš velcí a těžcí psi, stejně jako ti, jejichž výška je menší než minimum dle standardu mají být přísně penalizování

3.6 CHŮZE

psi s příliš dlouhým klusem, způsobeným přeúhlenými hlezny, jsou penalizování

4/ Kluby flanderského bouviera zde vyzýváme, aby seznámily své členy s těmito stanovisky, stejně tak i rozhdočí a chovatele. Následně by měly dbát na jejich respektování.

S tímto dokumentem byly seznámeny F.C.I., U.R.C.S.H. a S.C.C

V případě sporu bude odkazem francouzský text.

Sepsáno v Amiens 18.10.1997

Návrh na možnou úpravu znění standardu flanderského bouviera, týkající se ocasu. Vypracováno francouzským a beltgickým klubem, odpovědnými za plemeno.

OCAS

(Text. FCI č. 191/07-07-1993 bude, co se ocasu týče, nahrazeno tímto:

Nasazený spíše nahoře, musí být v normální linii s páteří, při pohybu vesele nesený. Psi narození bez ocasu nemohou být pro toto postihováni. Ocas musí být kupírován v týdnu narození psa, ponechány jsou dva až tři obratle. V zemích, kde je kupírování zakázané, je celý ocas nesený ve spodní části vodorovně, je bez vychýlení a zakřivení, vez srostlých obratlů. Sklopený dosahuje bodu hlezna. Je dobře porostlý srstí. V základu je silný a postupně se zužuje, aniž je zakončen špičkou. Vklidu se vzadu lehce prohýbá.V činnosti se zvedá do tvaru srpu, aniž se úplně stočí nebo jakkoli odchýlí či přesáhne vertikálu.

Schváleno Belgií: předseda Grulois

Schváleno Francií: předseda Hamberger
 

Autor: Iveta Nováková
Přečteno: 426x
Vydáno: 19.1.2022

Zpět

Další články v kategorii

Poznáváme flanderského bouviera I
Poznáváme flanderského bouviera II
O ardenském bouvierovi
Historie plemene - FLANDERSKÝ BOUVIER