zámecký park Konopiště


13.05.2007
Klubová
Milan Krinke

Výsledky Flanderský bouvier

Psi

třída dorostu

Aran z Horských plání  (CMKU/FBO/880)
11.09.2006
Gaben-Fal od Rytíře Malovce
Faith Bouquet Audreynaf
Ing. Zubek Václav
Nejedlý Radek
velmi nadějný 1
9ti měsíční pes, střední síly kostry, velmi dobrý typ a modelace hlavy, výborný pigment oka, správně utvářený krk, hřbetní linie korektní, zatím ve stádiu vývoje.na své stáří velmi dobře utvářený hrudník, oba páry končetin dostatečně úhlené, hrudní za pohybu v lopatce volnější, správný pohyb, ucho ne zcela standardně nesené, nepříliš zdařilá konvenční úprava srsti

třída mladých

YOSHI Z GRODU KSIAZAT POMORSKICH  (MET812/H/06o)
17.04.2006
Barry Susanna v.d. Overstort
Bianca z Grodu Ksiazat Pomorskichch
Krywan Ewa
Oldal Annamaria
výborný 2
12ti měsíční pes, správné síly kostry, výrazná samčí hlava ve výborném poměru, korektní krk, dobře osvalená vrchní linie těla, výborně formovaný hrudník, za pohybu ne zcela ideální bedra, oba páry končetin psrávně úhlené s delším hleznem, jinak správného pohybu, výborná textura srsti, ne zcela ideální úprava na hlavě

Akim od Studánky Petřínky  (CMKU/FBO/863)
10.03.2006
Hohen-Fal od Rytíře Malovce
Gora Ensy Egas
Skaličková Michaela
Jakub Gregor
velmi dobrý 3
15 ti měsíční pes, střední síly kostry, smačí hlava s mírně delší čenichovou partií, dobře utvářené ucho, středního pigmentu, tipický dobře utvářený krk, dobře utvářená méně osvalená vrchní linie těla, s delší spáditější zádí, standardní hrudník, hrudní končetiny s vbočeným loktem, pánevní se sbíjavými hlezny, jinak dobrého pohybu, správná textura srsti s méně výraznou podsadou.

Fatty Remango  (CMKU/FBO/873)
12.06.2006
Aben Veerlianus
Cherry van de Kuanyhoeve
Zuzaňáková Jarmila Ing
Zuzaňáková Jarmila Ing
výborný 1, CAJC
11 ti měsíční pes, výborného telesného rámce, příkladný pigment oka, typický krk, správná vrchní linie, správné úhlení obou páru končetin, typický pohyb, zatím volnější lopatka, srst střední textury

mezitřída

Alex Kostelečák  (CMKU/FBO/830)
07.06.2005
Holms-Fal od Rytíře Malovce
Amanda Daimee Moravia
Borkovcová Pavlína
maj: Ing. Zůbek Václav
výborný 1, CAC
Téměř dvouletý pes, střední kohoutkové výšky, hlava ve správném tvaru střední velikosti, velmi dobrý pigment a uložení oka, výbornáě formovaný krk, korektně utvářená vrchní linie těla se správnou zádí, výborně formovaný hrudník, správné úhlení hrudních konečetin, ne zcela pevné prsty, velmi dobře osvalené pánevní končetiny se strmějším úhlem kolene ale správného hlezna, správná délka i fextura srsti

třída otevřená

CENTI HÁTARHALMI   (met 786/04)
25.12.2003
Ypajtos-Shérmaine Rovika
Hatarhalmi Byouch
Gálné Fuzesi
Sarkadi Petra
výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
3 letý pes správného tělesného rámce, výborná typická hlava s příkladdně uloženým okem, typický krk, výborná vrchní linie těla, prostorný hrudník, hrudní končetiny volnější v lopatce - za pohybu, pánevní končetiny korektní, nesou správný pohyb, jemnější srst

Easy Rider - Borgis z Flandryjskiego gniazda  (CMKU/FBO/812)
09.04.2004
Nike-Dustie v.d. Vanenblikhoeve
Borgia-Gracja z Flandryjskiego Gniazda
Magdalena Ostrowska
Dyba Oldřich
velmi dobrý
3 letý pes kompaktního tělesného rámce, střední síly kostry, hlava správného tvaru avšak na samce jemnější, správné uložení a pigment oka, typický krk, vrchní linie těla správně osvalená, za pohybu ne zcela pevná, celkově jemnější konstituce, správně formovaný hrudník, vbočený loket horních končetin ovlivňující krok v předu, výborně formované pánevní končetiny, výborná textura a délka srst

Barnabáš Daimee Moravia  (CMKU/FBO/825)
18.04.2005
Oscar du Clos d'Ebene
Aimme Fla-Rot
Putíková Dita
Kašparová Jitka
výborný
2 letý pes správného tělesného rámce, střední mohutnosti, velmi dobře formovaná hlava, typický správně fomovaný krk, výborně utvářená linie těla, správně mohutný hrudník, úhlení obou párů končetin správně formované, nadprstí měkčí, vybočené, za pohybu užší vzadu, jinak správný pohyb, příkladná textrůra srsti i délka srsti

Bondy Černý Golč  (CMKU/FBO/685)
26.05.2001
Herby Uskelly v.d.Duca Vallei
Cerry z Flander CS
Krenk Milan Ing.
Krenk Ondřej
velmi dobrý
6 ti letý mohutný pes, výrazná markantní smačí hlava s delší čenichovou partií, výborně fomovaný krk, vrchní linie těla měkčí, vzestupující jinak normální zádí, vyborně utvářený hrudník, oba páry končetin dostatečně úhlené, správná mechanika pohybu, jemnější textrura srsti s méně výrazným osrstěním na končetinách

Fram Bouquet Audreynaf  (CMKU/FBO/769)
13.04.2003
Herby-Uskelly v.d. Duca Vallei
Bouquet Tunder Audreynaf
Rudišová Lada
Šmol Jan
výborný 3
4 letý pes správné síly kostry, výrazná dobře modelovaná hlava, těžší ucho, ne vždy standardně nesené, výborně utvářený krk, rovná, pevná vrchní linie těla přechází ve spráditou záď, standardní hrudník, oba páry končetin výborně formované, nesou správný pohyb, výborná textura i délka srsti

Hohen-Fal od Rytíře Malovce  (CMKU/FBO/737)
02.07.2002
Oscar du Clos d'Ebene
Falada od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Maňasová Hana
výborný 2, R-CAC
Téměř 5 ti letý pes delšího formátu, hlava ve správném tvaru, správný pigment oka, typický krk, výborně osvalená vrchní linie těla, oba páry končetin sprváně formované, výborná kvalita srsti

Ikaro-Hos od Rytíře Malovce  (CMKU/FBO/819)
13.03.2005
Barrabas Inca v.d. Duca Vallei
Hoseta-Fal od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Harantová Iveta
výborný 4
2 letý ples, správné síly kostry, výborná samčí hlava s mírně delší čenichovou partií, výborně utvářený krk, správně formovaná vrchní linie těla, za pohybu měkčí, prostorný hrudník, volná lopatka hrudních končetin, ovlivňuje mechaniku v předu, pánevní končetiny skvěle formované, velmi dobrá kvalita srsti

třída vítězů

Arthur Daimee Moravia  (CMKU/FBO/694)
06.08.2001
Torro van't Megadam
Aimme Fla-Rot
Putíková Dita
Hasoňová-Putíková Dita
výborná 1, CAC
5ti letý pes, střední síly kostry, hlava správně formovaná ve velmi dobrém poměru, na samce velmi markantní, výborně utvářený krk i celá vrchní linie těla, avšak ocas vysoko nasazen, výborně utvářený hluboký hrudník, správné úhlení obou párů končetin, za pohybu volnější loket, jinak dobrý pohyb, výborná textůra srsti

Feny

třída dorostu

Arina z Horských plání  (CMKU/FBO/885)
11.09.2006
Gaben-Fal od Rytíře Malovce
Faith Bouquet Audreynaf
Ing. Zůbek Václav
Ing. Zůbek Václav
velmi nadějný 1
Téměř 9 ti měsíční fena, správné síly kostry, velmi dobře modelovaná hlava, ne vždy standardně nesené ucho, správný pigment oka, výborně osvalený krk, vrchní linie těla na své stáří korektně upravena, hrudník správné hloubky, správné úhlení obou párů končetin, měkčí nadprstí, výborná motorika pohybu, delší srst správné struktury

třída mladých

BRIGITTE DE LA COLLINE VERTE  (met 811/06)
27.03.2006
Easy Rider Borgia z Flandryjskiego Gniazda
Dijon de Montmirail
Oldal Annamaria
Oldal Annamaria
výborná 1 , CAJC
Kompaktní fena střední síly kostry, velmi dobře modelovaná hlava, velmi dobrý pigment oka, korektní krk, horní linie těla dobře osvalená, mírně klenutá v pohybu, prostorný hrudník, oba páry končetin dostatečně úhlené, hrudní s vbočeným loktem, prostorná mechanika pohybu, jemnější struktura srsti

Ája od Studánky Petřínky  (CMKU/FBO/867)
10.03.2006
Hohen-Fal od Rytíře Malovce
Gora Ensy Egas
Skaličková Michaela
Šplíchal Zdeněk
velmi dobrá 3
13 ti měsíční vysoká mohutná fena, hlava vyjadřuje pohlaví s delší čenichovu partií, správně uložené, výborně pigmentované oko, velmi dobře formovaný krk, delší ucho ne vždy standardně nesené, vrchní linie těla klenutější, přechází ve spáditou záď, správně utvářený hrudník, hrudní končetiny správně formované, pánevní s delším hleznem a užším postavením, výborná textura srsti

Asira od Studánky Petřínky  (CMKU/FBO/869)
10.03.2006
Hohen-Fal od Rytíře Malovce
Gora Ensy Egas
Skaličková Michaela
Veselý David
dobrá
14 ti měsíční fena správné síly kostry, úzká dlouhá hlava, ne zcela standardního střihu srsti na hlavě, světlšjí oko, korektní krk, vrchní linie těla klenutější s delší spáditější zádí, výborně utvářený hrudník, hrudní končetiny správně úhlené, zatím volnější v lopatce, ne zcela ideální úhlení které spolu s bedry ovlivňuje ne vždy volnou mechaniku pohybu, jemnější struktura srsti

Ave od Větrné elektrárny  (CMKU/FBO/854)
08.10.2005
Holms-Fal od Rytíře Malovce
Anastasia Daimee Moravia
Korunková Andrea
Starsyová Šárka
velmi dobrá 2
14 ti měsíční kompaktní fena, jemnější kostry, velmi dobře modelovaná hlava se správně uloženým a pigmentovaným okem, korektní krk, vrchní linie těla vzstupuje směrem k zádi, která je krátká s nekorektním nasazením ocasu, výborně formovaný hrudník, hrudní končetiny správně úhlené za pohybu v lokti volnější, strmější úhlení kolene s ne vždy typickým posunem, hrubá textura srsti bez podsady

mezitřída

Adelin Kostelečák  (CMKU/FBO/833)
07.06.2005
Holms-Fal od Rytíře Malovce
Amanda Daimee Moravia
Borkovcová Pavlína
Šmolová Dana
dostatečná
Téměř dvouletá mohutná fena správné síly kostry, velmi dobře modelovaná hlava s mírně delší čenichovou partií, správně uložené oko, typický krk, standardní hrudník a typické utváření hrudních končetin, pravá výrazně vyhnutá, nadprstí měkké, pánevní končetiny správně formované avšak z důvodu utváření hrudní končetiny netypickým pohybem, výborná kvalita srsti

Agnes od Větrné elektrárny  (CMKU/FBO/852)
08.10.2005
Holms-Fal od Rytíře Malovce
Anastasia Daimee Moravia
Korunková Andrea
Andělová Barbora
velmi dobrá
19 ti měsíční kompaktní jemnější fena, dobrá hlava se správně uloženým pigmentovaným okem, málo výrzné osrstění na hlavě, korektní krk, velmi dobře formovaná vrchní část těla, oba páry končetin správně úhlené u hrudních s vbočeným loktem a měkčím nadprstím, jinak velmi dobrého pohybu, správná textura srsti, chybí podsada

Anabel Kostelečák  (CMKU/FBO/834)
07.06.2005
Holms-Fal od Rytíře Malovce
Amanda Daimee Moravia
Borkovcová Pavlína
Jakubovová Eva
výborná 2, R-CAC
Téměř dvouletá fena správnho tělesného rámce, velmi dobře modelovaná hlava s dobře uloženým a pigmentovaným okem, typický krk, správně utvářená vrchní linie těla s plnou zádí, správné úhlení obou párů končetin i pánevních, volnější v koleni, správný pohyb, výborná textura srsti, nevyrovnaná povaha

Angela Kostelečák  (CMKU/FBO/836)
07.06.2005
Holms-Fal od Rytíře Malovce
Amanda Daimee Moravia
Borkovcová Pavlína
Borkovcová Pavlína
výborná 1, CAC
Téměř 2 letá fena správného tělesného rámce, příkladné stavby kostry, typický krk, za pohybu klenutější, výborně formovaný hrudník, oba páry končetin správně úhlené, nesou vydatný pohyb, vzadu delší hlezno, výborná struktura srsti

Angela Kostelečák  (CMKU/FBO/836)
07.06.2005
Holms-Fal od Rytíře Malovce
Amanda Daimee Moravia
Borkovcová Pavlína
Borkovcová Pavlína
výborná 1, CAC
éměř 2 letá fena správného tělesného rámce, příkladné stavby kostry, typický krk, za pohybu klenutější, výborně formovaný hrudník, oba páry končetin správně úhlené, nesou vydatný pohyb, vzadu delší hlezno, výborná struktura srsti

třída otevřená

Beatrix Daimee Moravia  (CMKU/FBO/827)
18.04.2005
Oscar du Clos d'Ebene
Aimme Fla-Rot
Putíková Dita
Mailbeková Michaela
výborný 3
Dvouletá vysoká fena správné síly kostry, hlava vyjadřuje pohlaví, střední tmavé oko, korektní krk, dobře osvalená vrchní linie těla s plnou zádí, správná hloubka hrudníku, výrazně strmá lopatka hrudních končetin a tím kratší krk, nadprstí měkčí, pánevní končetiny správně formované nesou dobrý pohyb, dobrá textura srst

Beltine Daimee Moravia  (CMKU/FBO/828)
18.04.2005
Oscar du Clos d'Ebene
Aimme Fla-Rot
Putíková Dita
Hasoňová-Putíková Dita
velmi dobrá
Kompaktní fena, jemnější kostry, hlava užší, korektníkrk, střední pigment oka, vrchni linie těla volnější za pohybu, přecházející v kratší záď, strmější lopatka předních končetin, vzadu volnější koleno, výborná kvalita srsti

Bessie Černý Golč  (CMKU/FBO/689)
26.05.2001
Herby Uskelly v.d.Duca Vallei
Cerry z Flander CS
Krenk Milan Ing.
Krenková Kamila
velmi dobrá
6 ti letá mohutná fena správné kohoutkové výšky, velmi dobře modelovaná hlava, korektní krk, výrazně měkká vrchní linie těla, výborně utvářený hrudník, oba páry končetin dostatečně úhlené, hrudní končetiny za pohybu v loktni volnější, méně výrazné osrstění nohou, méně vtažená spodní třísla

EvitaPeron   (CMKU/FBO/856)
21.03.2005
Clyde Robey v.d.Duca Vallei
Britt van Dorlenka
Van Bommel Rudy
Trávníček Richard
výborná 1, CAC, Klubový vítěz
2 letá kompaktní fena, správného tělesného rámce, typická hlava s dobře uloženým okem, typický krk, za pohybu klenutější partie beder, oba páry končetin, dobře formované, nesou velmi dobrý pohyb, jemnější struktura srsti

Irony-Hos od Rytíře Malovce  (CMKU/FBO/822)
13.03.2005
Barrabas Inca v.d. Duca Vallei
Hoseta-Fal od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Sofron Michal
výborná 2, R-CAC
2 letá vysoká fena, velmi dobře modelovaná hlava, správný krk v horní čelisti chybí řezák, správná linie těla, vysoko nasazený ocas, výborně utvářený hrudník, oba páry končetin dostatečně úhlené, výborná motorika pohybu, příkladná délka srsti

třída veteránů

Aimme Fla-Rot  (CMKU/FBO/548)
13.05.1997
Barzo Prima
Bessie Cath Moravia Bouv
Mašková Dagmar
Hasoňová-Putíková Dita
výborný 1, Nejlepší veterán
10 ti letá fena správné síly kostry, výborného formátu, správně utvářená hlava, dobře uložené a pigmentované oko, typický krk, na své stáří dobrá linie těla, velmi dobře utvářené končetiny, výborný pohyb, výborná kvalita srsti

Ebony Dusty Egas  (CMKU/FBO/590)
23.09.1998
Vzorro Peggy v. Caya's Home
Dusty Egas
Horáčková Nataša
Horáčková Nataša
výborná 2
9 letá, vysoká fena, hlava vyjadřuje pohlaví s delší čenichovou partií, střední pigment oka, korektní linie těla přechází ve spáditou záď, správně utvářený hrudník i hrudní končetiny, pánevní srmější v koleni a užší v patách, jina na své stáří vitálního pohybu, dobře předvedená

Zpět na seznam výstav