Nový klubový web - spuštěn

Po dlouhých přípravách se na podzim loňského roku naplno rozběhly práce na nových webových stránkách. Čtyři měsíce úporné práce vedly k tomu, že vám dnes můžeme představit nový klubový web. Myslím, že společně s programátorem panem Tomášem Mackem, který, ač není pejskař, byl více než vstřícný a trpělivý k našim požadavkům, jsme vytvořili web, který je uživatelsky příjemný a plný informací.

Co umí nový web a starý neuměl:
V prvé řadě je nový web datově propojený. Hlavně z pohledu pes - zkoušky - výstavy, vše prostřednictvím jedinečného čísla zápisu psa. Nyní se tedy přes kartu psa můžeme podívat na detail výsledků zkoušek, samozřejmě pokud je má pes složené. Stejně tak, pokud má pes výsledek z výstavy, lehce přeskočíme na konkrétní výstavu, kde zjistíme, od jakého rozhodčího známku dostal, případně v jaké konkurenci. Výsledky ze zkoušek a výstav se tak jednoduchých způsobem propisují do karty psa a naopak. Podobně je to i s výsledky svodů a bonitací.  Výhodou je, že všechny záznamy jsou zapisovány jednotným způsobem. Obráceně ze zkoušek a výstav, se lehce dostaneme na kartu s detaily o psovi. Podobně se propisují další záznamy, jak výsledky DKK, DNA profily, či validace pravosti průkazu původu.
Základní údaje o psovi vznikly importem dat z plemenné knihy (od roku 2000) předchozí data od prvého bouviera v Československu, jsou získána ze soukromých zdrojů a nemusí být vždy relevantní, nebo možná někde i chybí. Rádi je proto doplníme, pokud někdo je někdo z vás bude mít. Z těchto dat jsou sestaveny rodokmeny. V rodokmenu lze proklikávat až do úplných začátků chovu bouvierů v tehdejším Československu.

Na web bylo převedeno hned několik agend. Např. agenda členské základny či velká část agendy poradce chovu. Tím by měla odpadnout dvojí práce, kdy například poradce vede agendu u sebe v počítači a zároveň jí pak musí vkládat na web. Tím, že se na web dostala agenda členů klubu, kterou jsme propojili na vlastníky chovných psů a fen, lehce probíhá selekce zobrazování chovných psů na webu. Pokud má majitel zaplacené členství v BCB  na daný rok, automaticky se jeho pes zobrazuje na webu v části chovní psi/feny. Systém také automaticky hlídá věk psů a po dosažení věku pro vyřazení z chovu, psa automaticky přestane zobrazovat. Samozřejmě tím nepadá možnost požádat si o prodloužení chovnosti u poradce chovu. Změnu majitele u chovného psa/feny lze provést výhradně prostřednictvím poradce chovu, toto nahlášení mimo jiné vychází ze Zápisního řádu BCB.

Novinkou na webu je osobní účet člena klubu. Je postaven na vašem emailu, který máte u nás zaevidovaný. Díky němu si v části „MŮJ ÚČET“, můžete požádat o vstupní heslo (zapomenuté heslo). Po přihlášení se vám otevře rozšířený pohled na web. Můžete z něho vkládat inzeráty, můžete si odkontrolovat údaje o vás, jestli máte zaplacené členství, pokud ano můžete si zde stáhnout průkazku člena na aktuální rok. Následně si ke svému účtu přiřadit svého psa (přes zápisové číslo tzn. CMKU/BO……), k těmto psům pak můžete nahrát až 3 fotografie, můžete přidat DNA profil. Tyto informace se ihned začnou zobrazovat na webu. Pokud u vašeho psa nejsou zapsané všechny zkoušky, naskenujte příslušné tabulky a prostřednictví účtu odešlete správcům webu k doplnění. Stejně tak další informace jako šampionáty nebo jiná ocenění. Tímto způsobem se dostaneme k tomu, že u psů budou jednotně zapsané a hlavně validované výsledky. Pokud chcete, aby váš pes měl zobrazené i výsledky z výstav mimo ČR, musíte dodat kompletní výsledky našich plemen z celé výstavy, aby tato mohla být vložená na web jako celek. Nejsou zapisované výsledky z oblastních a krajských výstav. V této části webu máte také k nahlédnutí zápisy ze schůzí či starší čísla Zpravodajů/Ročenky v PDF formátu. 

Ve svém osobním účtu máte možnost částečně si spravovat agendu chovu. Při plánovaném krytí si můžete vytvořit fiktivní rodokmen budoucího vrhu z různých rodičů. Následně zde můžete požádat poradce chovu o vystavení „Krycího listu“. Pro vyplnění psa a feny stačí zapsat jméno, nebo zápisové číslo a vyskočí vám nabídka. Je potřeba vědět, že oba psi musí být již uchovněni poradcem chovu. Tedy v systému musí mít příznak „chovný“. Pokud se vám pes nenabídne, znamená to, že v systému není a signalizuje to nějaký problém. Většinou bude potřeba kontaktovat poradce chovu. Po vyplnění žádosti zaplatíte stanovený poplatek. Odpovědná osoba posléze odkontroluje, že poplatek byl připsán na účet.  Po vyplnění data a uložení, automaticky odejde poradci chovu email se zprávou, že proběhlo krytí. Tím je splněna vaše podmínka nahlášení krytí. Data se zároveň uloží na web a v případě, že budete chtít, avízované krytí se zobrazí na klubovém webu v části "nakryté feny". Po uložení a odeslání se data uzavřou a uživatel je již nemůže editovat. Stále je ale potřeba vytisknout „Krycí list“, který musí být podepsaný majitelem psa i feny, pro potřebu plemenné knihy (více info v systému/tiskopise). Vyplnění formuláře hlídá některé podmínky ze zápisního řádu, takže ho lze vyplnit maximálně 14 dnů po zadaném krytí. Do vytvořeného krytí je následně možné přidat informaci o tom, že fena nezabřezla, nebo si z něho celkem snadno vygenerujete již předvyplněný formulář přihlášky vrhu.
Za zmínku stojí informace, že pokud nezaplatíte členský poplatek na daný rok, tedy jednatelka vás v systému neoznačí jako člena klubu, uživatelský účet se pro vás uzavře. 
Nový web je dynamický a v mnohých částech nebylo dostatek relevantních údajů, abychom mohli ke psům převést všechna data, uváděná na starém webu. Pokud u vašeho psa/feny chybí tituly a zkoušky, zašlete kopie potvrzení o vykonaných zkouškách, šampionátů na příslušného člena výboru, nebo přes formulář v uživatelském účtu a data budou doplněna. Stejně tak případné nesrovnalosti v seznamu chovných psů/fen řešte s poradcem chovu. Vyzýváme naše členy, pokud mají nějaké staré materiály, fotografie, informace k doplnění o zaslání, abychom web mohli ještě více rozšířit.
V menu v části ORGANIZACE - je dole formulář pro případné vzkazy o nefunkčnosti a žádosti o opravy chyb.  

 

Iveta Nováková
předsedkyně KCHF ČR

Autor: Iveta Nováková
Přečteno: 217x
Vydáno: 6.5.2022

Zpět

Další články v kategorii

Speciální výstava, svod a bonitace
Ročenka 2021
Výsledky klubové výstavy v Netolicích