Dnešní datum: 28. 09. 2020     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Diskuzní fórum | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor klubu
Zápisy
Klubové normativy
Členství v klubu
Seznam členů
Články

CHOVATELSTVÍ
Chovatelské stanice
Databáze jedinců
Chovní psi
Chovné feny
Svody dorostu
Bonitace
Výsledky RTG DKK
Plemenná kniha (od r. 2000)
Nakryté feny

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Články

VÝCVIK
Klubové výcvikové tábory
Mistrovství světa 2010
Články
Mistrovství ČR Bouvierů v pasení ovcí

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek

Kniha návštěv

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD
Vydáno dne 28. 11. 2012 (3047 přečtení)

ve sportovní kynologii ČKS

2

2. SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS

Zadávání výkonnostních tříd psovodům splňuje tyto účely :
- zvýšit zájem o zkouškovou činnost se psy,
- vyhodnotit a ocenit sportovní úspěchy jednotlivých psovodů.

Dělí se na :
A. Zadávání výkonnostních tříd mládeži.
B. Zadávání výkonnostních tříd dospělým.
C. Propůjčení titulu "Mistr sportu".

A. Zadávání výkonnostních tříd mládeži

1. Všeobecné podmínky:
a)   členství v ČKS,
b)  podmínky pro zadávání je nutno splnit do věku 18ti let psovoda - žadatele (rok, kdy bylo dosaženo  18 let se započítává celý),
c)  zařazení do výkonnostních tříd má trvalou platnost,
d)  psovodům jsou udělovány ČKS odznaky "Mladý vzorný výcvikář" a jsou dokladovány osvědčením,
e)  výkonnostní třídy (dále jen „VT“) nemusí být zadávány postupově (od nejnižší k nejvyšší), při zadání vyšší VT již nelze žádat o nižší, či opětovně stejnou VT,
f)  VT zadané před účinností této směrnice zůstávají v platnosti,
g)  pro splnění podmínek vycvičenosti psů se uznávají zkoušky dle NZŘ, MZŘ IPO a ZŘ SchH/VPG, bez ohledu na dobu splnění. Pro účely této směrnice se neuznávají zkoušky ZMMP, ZM, BH, SchH/VPG A, ZZO, IPO – V, FPr, Upr, SPr, StPr, APr a ZTP.

2. Uplatnění nároku:
 a) Žádost o přiznání VT musí být podána nejpozději do konce roku, ve kterém žadatel dovrší 18 let.

   b) Žádost se podává na příslušném formuláři, který je ke stažení na webových stránkách  ČKS.
   c) Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost příslušné ZKO ČKS nebo chovatelskému klubu k potvrzení a předání krajskému výboru ČKS, který schválenou žádost postoupí sekretariátu ČKS.

 

3. Stupně VT a podmínky jejich dosažení:


 III. výkonnostní třída - bronzový odznak
  Složení minimálně 3 všestranných zkoušek z výkonu, z toho s jedním psem splnění jedné z    následujících podmínek :
  a)   ZVV 1 a ZVV 2,
  b)   IPO 1 a IPO 2,

  c)  SchH/VPG 1 a SchH/VPG 2,

  d)  ZMP 1 a ZMP 2.

 

II. výkonnostní třída - stříbrný odznak
  Splnění s jedním psem jedné z následujících podmínek:
 a)  ZVV 1, ZVV 2 a účast na Mistrovství ČR mládeže,
 b)  ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3,
 c)  IPO 1, IPO 2 a účast na Mistrovství ČR mládeže
 d)  IPO 1, IPO 2 a IPO 3,
 e)  SchH/VPG 1, SchH/VPG 2 a SchH/VPG 3,
 f)  ZMP 1, ZMP 2 a FH 1 nebo ZPS 1.
 g)  SchH/VPG 1, SchH/VPG 2 a účast na Mistrovství ČR mládeže

 

 I. výkonnostní třída - zlatý odznak
  Složení min. 4 zkoušek z výkonu a splnění s jedním psem jedné z následujících podmínek:
a)  ZVV 1, ZVV 2 a umístění do 3. místa na Mistrovství ČR mládeže

  b)  ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3 a účast na Mistrovství ČR mládeže
c)  ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3,
d)  IPO 1, IPO 2 a umístění do 3. místa na Mistrovství ČR mládeže
e)  IPO 1, IPO 2, a účast na Mistrovství ČR mládeže
f)  IPO 1, IPO 2, IPO 3,
g)  SchH/VPG 1, SchH/VPG 2, SchH/VPG 3,
h)  ZMP 1, ZMP 2 a FH 1, FH 2 nebo ZPS 1, ZPS 2 a FH1, FH 2  

B. Zadávání výkonnostních tříd dospělým

1. Všeobecné podmínky:
a)  členství v ČKS,
b)  zařazení do výkonnostních tříd (dále jen „VT“) má trvalou platnost,
c)  psovodům jsou udělovány ČKS odznaky "Vzorný výcvikář" a jsou dokladovány osvědčením,
d)  výkonnostní třídy nemusí být zadávány postupově, (od nejnižší k nejvyšší), při zadání vyšší VT nelze žádat o nižší, či opětovně o stejnou VT,
e) VT zadané před účinností této směrnice zůstávají v platnosti,
f) pro splnění podmínek vycvičenosti psů se uznávají zkoušky dle NZŘ, MZŘ IPO a ZŘ SchH/VPG, bez ohledu na dobu splnění. Pro účely této směrnice se neuznávají zkoušky ZMMP, ZM, BH, SchH/VPG A, ZZO, IPO – V, FPr, Upr, SPr, StPr, APr a ZTP.

2. Uplatnění nároku:
 a) Žádost se podává na příslušném formuláři, který je ke stažení na webových stránkách ČKS.
 b) Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost příslušné ZKO ČKS nebo chovatelskému klubu k potvrzení a předání krajskému výboru ČKS, který schválenou žádost postoupí sekretariátu ČKS.

 

3. Stupně VT a podmínky jejich dosažení:


III. výkonnostní třída - bronzový odznak
          Složení minimálně 10 všestranných zkoušek z výkonu, z toho s jedním psem splnění jedné z následujících podmínek:

a) ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3,
b) IPO 1, IPO 2 a IPO 3,

c) SchH/VPG 1, SchH/VPG 2 a SchH/VPG 3,
            Splnění limitu zkoušky na MČR IPO,MČR ZVV3, MČR FH, MČR plemene, MS FCI nebo MS plemene se považuje pro účely této směrnice za splněnou zkoušku.

II. výkonnostní třída - stříbrný odznak
         Složení minimálně 20 všestranných zkoušek z výkonu, z toho se dvěma psy splnění jedné z následujících podmínek:

a) ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3,
b) IPO 1, IPO 2 a IPO 3,

c) SchH/VPG 1, SchH/VPG 2 a SchH/VPG 3,
         Splnění limitu zkoušky na MČR IPO, MČR ZVV3,MČR FH, MČR plemene, MS FCI nebo MS plemene se považuje pro účely této směrnice za splněnou zkoušku.

         Účast na MS FCI IPO nebo MS FCI FH nahrazuje podmínku vycvičenosti druhého psa ve stupních 1-3.

 

I. výkonnostní třída - zlatý odznak
         Složení minimálně 30 všestranných zkoušek z výkonu, z toho se dvěma psy splnění jedné z následujících podmínek:

a) ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3,
b) IPO 1, IPO 2 a IPO 3,

c) SchH/VPG 1, SchH/VPG 2 a SchH/VPG 3,
         Splnění limitu zkoušky na MČR IPO, MČR ZVV3,MČR FH, MČR plemene, MS FCI nebo MS plemene se považuje pro účely této směrnice za splněnou zkoušku.

         Účast na FCI MS, nebo FCI MS stopařů nahrazuje podmínku vycvičenosti druhého psa ve stupních 1-3.

 

 

C. Propůjčení titulu "Mistr sportu"          
         Udělení tohoto čestného titulu schvaluje předsednictvo ČKS za mimořádné úspěchy

v oblasti sportovní kynologie. Návrh předkládá výcviková komise ČKS. Titul není nárokový.

V odůvodněných případech může být odejmut.

 

Podmínky pro udělení titulu:
a)  psovod je nositelem I. VT ve sportovní kynologii,
b)  občanská bezúhonnost,
c)  trvalé dodržování sportovní etiky.

 

Výsledky opravňující k návrhu na udělení titulu (stačí jedno kriterium):

a) získání 3 titulů „Mistr ČR“ ve finále postupové soutěže všech plemen (MČR IPO, MČR    ZVV3, MČR FH)
b) medailové umístění v soutěži jednotlivců při MS FCI všech plemen nebo při FCI MS stopařů
c) trojnásobné medailové umístění na MS či ME plemen v individuálním hodnocení jednotlivců v nejvyšší kategorii příslušného ZŘ.

(v individuálním případě je možná kombinace výše uvedených kriterií)

 

Příloha:
Žádost o přiznání titulu „Mladý vzorný výcvikář“
Žádost o přiznání titulu „Vzorný výcvikář“    

 

 

 ( -in- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© BCB 2018