Dnešní datum: 24. 09. 2020     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Diskuzní fórum | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor klubu
Zápisy
Klubové normativy
Členství v klubu
Seznam členů
Články

CHOVATELSTVÍ
Chovatelské stanice
Databáze jedinců
Chovní psi
Chovné feny
Svody dorostu
Bonitace
Výsledky RTG DKK
Plemenná kniha (od r. 2000)
Nakryté feny

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Články

VÝCVIK
Klubové výcvikové tábory
Mistrovství světa 2010
Články
Mistrovství ČR Bouvierů v pasení ovcí

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek

Kniha návštěv

CVIČÍME S BOUVIEREM - část 7
Vydáno dne 21. 06. 2011 (2640 přečtení)CVIČÍME S BOUVIEREM V

CVIČÍME S BOUVIEREM VII

NZŘ versus IPO

NZŘ – rozumějme Národní zkušební řád
IPO – Mezinárodní zkušení řád FCI

Vraťme se nejdříve trochu zpátky. V dobách ne až tak dávných byl každý registrovaný kynolog také SVAZARMOVEC. Svazarm zastřešoval všechny organizace, soudruhy a soudružky kynology a jejich psy – ti mohli být v případě potřeby využiti ke službě socialistické republice.
J
V rámci změn v 90tých letech došlo nejen ke zrušení Svazarmu, ale také k několika změnám NZŘ. Výsledkem je zkušební řád , tak jak ho známe dnes. Postupně z něho byly vypuštěny cviky a hlavně pojetí tolik blízké služební kynologii(najdeme dnes spíše ve zkušebním řádu TART). Došlo k přiblížení se spíše sportovní kynologii i když pozůstatky původního řádu najdeme dosud. Příkladem jsou prohlídky a výslech u obran.
IPO je vysloveně zkušebním řádem sportovním. Dá se říci, že práce psa je i na obranách velmi ukázněná a je naprosto nežádoucí obtěžování nebo kousnutí figuranta mimo okamžiky a místa k tomu určená. Je kladen velký důraz na maximální ovladatelnost. V dnešní době se tomu popravdě ani moc nedivím.
A jaký je rozdíl mezi těmito řády? Obsah zkoušek, si může porovnat každý sám, stačí si k ruce vzít jednotlivé řády(k řádu IPO přidejte i německý VPG zkoušky těchto řádu je možné skládat současně.) . Já bych raději porovnala samotný princip a s tím související nácvik.
Předesílám, že jde o můj názor a nepochybuji, že každý z vás má názor svůj a třeba i podstatně jiný.
Sama jsem vychovaná na Národním zkušebním řádu, ostatně asi jako většina lidí začínajících s pejskařinou v dobách minulých. Dlouhé roky jsem cvičila a znala pouze tento řád, jediné co jsem musela registrovat byly zmiňované změny. Později sem byla přidána zkouška ZZO, určená pro psy a lidičky, kteří necvičí obrany, ani stopy.
Když pak došlo na lámání chleba a začala jsem cvičit a trénovat IPO, byl to dost náročný přechod především pro mě , Amanda si s tím hlavu až tak nelámala. NZŘ je na rozdíl od řádu FCI benevolentnější k nepřesnostem a hlavně k rychlosti provedení cviků. Co je ale největší rozdíl? U závodů nebo zkoušek NZŘ za vás nad pořadím cviků přemýšlí rozhodčí, velí vám obraty i jednotlivé cviky, dokonce i kdy máte psa dát k noze, nebo mu odebrat aport. U IPO vše provádíte samostatně podle předepsaného pořadí, rozhodčí vám dává pokyn k zahájení jednotlivých cviků, většinou kývnutím, mávnutím, nebo zvednutím ruky. Toto je výhoda na mezinárodních soutěžích, nemusíte mluvit stejnou řečí. Samozřejmě že musíte znát dokonale znění řádu a mnoho lidiček daná samostatnost děsí, ale má i své výhody. Jaké?
1. Znáte přesně jak bude vypadat vaše ovladatelnost, tvar je přesně daný a počet kroků také, tempo si určujete sami.Chválíte když rozhodčí kývne,že děkuje a začne psát body.
X
NZŘ: Zde vám provedení velí rozhodčí jednotlivé obraty i zastavení, jsou zde i obraty na místě (u IPO ne). Chválíte, když píše body, ale stalo se mi , že rozhodčí velel další cviky a já neměla prostor pro pochvalu.

2. Nový cvik zahajujete většinou u výchozího bodu, kterým je cedulka. Tento přesun dává možnost k navázání kontaktu se psem, pokud je třeba utlumený, samozřejmě se nic nesmí přehánět.
X
NZŘ: Nový cvik zahajujete dle pokynů rozhodčího, to znamená kde řekne a kdy řekne , nehledě na připravenost psa nebo vás.

3. Byla jsem velmi překvapená, jak moc Amandě vyhovoval prostor a klid na place při ipácké poslušnosti. Rozhodčí je zde vlastně jenom němým posuzujícím. A my mu předvádíme co umíme.
X
NZŘ: V případě tohoto řádu nám rozhodčí velí vlastně po celou dobu. V některých případech může psa rušit, jindy pro změnu soustředíme svou pozornost na to, abychom jeho povelům dobře rozuměli a nevěnujeme se tolik psovi. Každopádně, ale nemusíme dávat pozor abychom nevynechali nějaký cvik

4. Dalším dost znatelným rozdílem je čas mezi jednotlivými povely – cviky. IPO nám udává jednoznačně ve svém znění mezi povely čas min 3.sekund. Vím tedy,že při přiřazení k noze po aportu, nebo přivolání musím chviličku počkat a pak velím „k noze“ . Tímto zaujmu základní postoj a ukončila jsem cvik- tedy mám nárok na pochvalu psa.(dle zkuš.řádu)
X
NZŘ: Pauzu mezi jednotlivými cviky udává rozhodčí. Je jen na něm jestli např. mezi cviky SLV bude dělat 15ti vteřinové pauzy nebo jestli bude jedna poloha následovat druhou. Samozřejmě je pochopitelné, že u jednotlivých závodníků mohou být pauzy rozdílné. Taktéž držení aportu před psovodem záleží na rozhodčím a ten nás může pěkně potrápit.
L Pokud rozhodčí píše body je možné využít tento okamžik také na pochvalu, pokud nám to ovšem rozhodčí umožní(většinou jo).

Samozřejmě, že je rozdíl i v posuzování. Zatímco u IPO se hodně hodnotí dojem, tedy rychlost a radost připrovádění cviků u „nároďáku“ vám projde i pomalejší projev, hlavně že pes nedělá chyby.
 

Takže trénujte a cvičte, budete mít pejsky nejen poslušné, ale i spokojené.

                                                                                                                                      PB


 ( administrator | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© BCB 2018