Zápisy

Autor: -in- (rytmal@seznam.cz), Téma: Zápisy ze zasedání
Vydáno dne 21. 06. 2011 (5110 přečtení)
z jednání výboru a členských schůzí BdFCB

Zpráva z členské schůze dne 15

   Zpráva z členské schůze dne 27.4.2014

Přítomni: viz prezenční listina

Program 1) Zahájení

               2) Zprávy funkcionářů

               3) Odsouhlasení plánu akcí na rok 2014-2015

               4) Diskuse

               5) Závěr

 

1)       Předsedkyně klubu Iveta Nováková přivítala všechny přítomné, poděkovala za hojnou účast a přečetla program, který byl všemi hlasy odsouhlasen.

2)       a) První zprávu přítomným přečetla předsedkyně I. Nováková –celá zpráva bude

otištěna v dalším čísle Zpravodaje

b) Chovatelskou zprávu přečetla poradkyně chovu L. Tomasová – bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje

c) Pokladní klubu přítomné seznámila se stavem pokladny a bankovního účtu – celá zpráva bude také v dalším čísle Zpravodaje

d) Jednatelka seznámila přítomné s počtem členů, který činí 48, oproti loňsku je to nepatrné navýšení o 4 členy.

e) Vzhledem k nepřítomnosti předsedy revizní komise L. Skaličky revizní zprávu přednesl M. Prášil – celá zpráva bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje.

        5) Odsouhlasení plánu akcí na rok 2014 -2015.

7.9.2014 – Speciální výstava se svodem a bonitací v Hlučíně – rozhodčí Petr Řehánek

26.7.-2.8.14 – LVT Rzy u Náchoda

31.8.-7.9.14 – BOBRHOR Spáleniště

4.-5.10.14 – MR ČR Francouzských ovčáků a flanderských bouvierů v Kyjově

duben 2015 – KV + svod + bonitace – Netolice

září 2015 – SV + svod + bonitace – Hlučín

září 2015 – MR ČR

                                              plán akcí odsouhlasen členskou schůzí

        4) Dita Putíková apelovala na ty kdo připravují klubové akce, aby dbaly na nekolidování

termínů, týká se zejména MR a jiných vrcholových závodů.

L. Tomasová upozornila na změnu ve výši plateb za vyhodnocení RTG DKK – tato změna je již uvedena na klubových webových stránkách a bude otištěna ve Zpravodaji.

Vzhledem k tomu, že manželé Borkovcovi končí ve výboru byl dán z pléna návrh na

Propagačního a tiskového referenta – slečna Iveta Harantová

                                                                         Odsouhlaseno členskou schůzí

Místopředsedu – pan Jiří Tomas – odsouhlaseno, 1 se zdržel

Člen revizní komise – slečna Petra Kodýdková – odsouhlaseno, 1 se zdržel

Několik členů hlásí problém s webovkami, respektive, ti kdo mají  antivir AVAST – hlásí Trojského koně – nahlásit webmasterovi.

M. Borkovec poukázal na neustále vzrůstající bankovní poplatky u ČSOB, proto výbor bude zjišťovat, jaké podmínky jsou jinde a případně uvažovat o změně banky.

       5)  Na závěr předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a rozloučila se s nimi.

 

 

 

 

                                                                                   Zapsala jednatelka BdFCB

                                                                                        Nataša Horáčková

                              

 

Zpráva z výborové schůze dne 26.4.2014

Místo konání: restaurace kempu Podroužek, Netolice

Přítomni: Horáčková, Borkovcová, Borkovec,  Tomas,  Tomasová, J. Nováková, I. Nováková, Adámková, Prášil

Omluveni: Skalička

Program 1) Zahájení

                2) Došlá pošta

                3) Zprávy funkcionářů

                4) Příprava klubových akcí

                5) Různé

               

 

3)       Předsedkyně klubu Iveta Nováková přivítala všechny přítomné.

 

4)       Předsedkyni I. Novákové došel email od Borkovců, že z vážných důvodů končí ve svých funkcích. Poradkyni chovu došel dopis od vyhodnocovatele MVDr. Pepříka o změně výše poplatků za vyhodnocení RTG DKK.

     

5)       Chovatelská zpráva –  celé  znění bude otištěno ve Zpravodaji.

            Pokladní zpráva bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje.

Revizní zpráva – za nepřítomného V. Skaličku přednesl M. Prášil, celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje.                                          

 

6)       V letošním roce jsou naplánovány tyto akce :

27.4. – klubová výstava, svod a bonitace v Netolicích přihlášeno 17 bouvierů. Po posouzení FB bude členská schůze a poté svod (3 jedninci) a bonitace (7), na které bude jako rozhodčí pí. Petra Márová.

26.7. – 2.8. LVT Rzy u Náchoda

31.8. – 7.9. BOBRHOR Spáleniště

7.9.        – speciální výstava, svod a bonitace v Hlučíně – rozhodčí Petr Řehánek

MR ČR flanderských bouvierů a francouzských ovčáků se letos bude konat v Kyjově (pořádá ZKO Kyjov) – výborová schůze pověřuje M. Borkovce, aby se ZKO Kyjov jednal jménem BdFCB.

 

 

7)       Předsedkyně výbor seznámila s novým občanským zákoníkem, ze kterého pro nás 

vyplývají některé změny. Do 2 let nutno do názvu našeho klubu zakomponovat „spolek“ či „ZS“  a do 3 let musíme provést změnu stanov.

 

 

                                                                                  

                                                                                    Zapsala jednatelka BdFCB

                                                                                        Nataša Horáčková

 

 

Zpráva z výborové schůze dne 1.12.2013

Místo konání: restaurace u sv. Filipa a Jakuba, Arbesovo nám., Praha 5

Přítomni: Horáčková, Borkovcová, Borkovec,  Tomas, J. Nováková, I. Nováková, Adámková

Omluveni: Skalička, Tomasová, Prášil

Program 1) Zahájení

                2) Došlá pošta

                3) Zprávy funkcionářů

                4) Zhodnocení letošních akcí

                5) Plánování akcí v roce 2014

                6) Diskuze a závěr

 

8)       Předsedkyně klubu Iveta Nováková přivítala všechny přítomné.

 

9)       Na adresu jednatelky došlo potvrzení z ČMKU na plánované klubové akce – Klubovou výstavu a  Speciální výstavu v roce 2014.

     

10)   Chovatelská zpráva –  v letošním roce bylo vystaveno 6 krycích listů, 3 feny nezabřezly a narodil se jeden vrh , zapsáno 8 štěňat z  chovatelské stanice z Podsrpu  ze spojení Hessy Du fond Mignardise x  Chelsy  Grace Egas.

Pokladní zpráva bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje.

Revizní zpráva – dosud nedodána, výbor ukládá vedoucímu revizní komise toto napravit a zprávu dodat nejpozději do konce letošního roku.                                          

 

11)   V letošním roce proběhly tyto akce :

20.4. – klubová výstava, svod a bonitace v Netolicích

27.7. – 3.8. LVT Rzy u Náchoda

18.8. – 25.8. BOBRHOR Spáleniště

7.10.     – speciální výstava, svod a bonitace v Hlučíně

14.9. – 15.9. MR ČR flanderských bouvierů a francouzských ovčáků v Březích u Přelouče (pořádala ZKO Přelouč)

 

12)   Na rok 2014 jsou plánovány tyto akce:

27.4. – Netolice – klubová výstava, členská schůze, svod, bonitace

26.7. – 2.8. – LVT Rzy u Náchoda v Orlických horách

31.8. – 7.9. – BOBRHOR na Spáleništi u Lipna

6.9. – Hlučín – speciální výstava, svod, bonitace

MR ČR francouzských ovčáků a flanderských bouvierů v Kyjově pravděpodobně v říjnu – přesné datum bude včas upřesněno a uveřejněno na stránkách BdF  a v klubovém Zpravodaji.

 

13)   Michal Borkovec výboru oznámil, že na letošním mistrovství světa flanderských bouvierů, které se konalo v říjnu v holandském Heterenu byl náš klub BdFCB požádán o pořádání mistrovství flanderských bouvierů v roce 2016.

Výbor souhlasí a pověřuje Michala Borkovce jako zástupce klubu v dalších jednáních týkající se této události.

            Na závěr předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast a popřála hezké svátky a      

            popřála hodně úspěchů do nového roku.

                                                                                   

                                                                                    Zapsala jednatelka BdFCB

                                                                                        Nataša Horáčková

 

 

Zpráva z členské schůze dne 20.4.2013

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program 1) Zahájení

               2) Zprávy funkcionářů

               3) Diskuse

               4) Závěr

 

14)   Předsedkyně klubu Iveta Nováková přivítala všechny přítomné, poděkovala za hojnou účast a přečetla program, který byl všemi hlasy odsouhlasen.

 

15)   a) První zprávu přítomným přečetla předsedkyně I. Nováková – celá zpráva bude  otištěna v dalším čísle Zpravodaje

b) Chovatelskou zprávu přečetla poradkyně chovu L. Tomasová – bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje

c) Pokladní klubu přítomné seznámila se stavem pokladny a bankovního účtu – celá zpráva bude také v dalším čísle Zpravodaje

d) Jednatelka seznámila přítomné s počtem členů, který činí 44 oproti loňsku je to o 9 členů méně, ukončení členství bylo většinou z důvodů: zdravotních, nevlastní již bouviera, nedostatek času

e) Vzhledem k nepřítomnosti předsedy revizní komise L. Skaličky mu členská schůze ukláda dodat revizní zprávu do následujícího čísla Zpravodaje.

 

16)   M. Borkovec informoval přítomné o výcvikových akcích pořádaných v letošním roce.

Na přelomu července a srpna to bude letní výcvikový tábor ve Rzech u Náchoda, 27.7. – 3.8.2013

Mistrovství republiky francouzských ovčáků a flanderských bouvierů proběhne letos na kynologickém cvičišti Břehy u Přelouče dne 15.9.2013.

Paní Lysá podala podrobnější informace o ubytování, stravování a podmínkách MČR.

Mistrovství světa flanderských bouvierů se poslední víkend v říjnu v Nizozemsku.

Předsedkyně informovala o plánované evropské výstavě v říjnu 2014 v Brně.

 

       4) Na závěr předsedkyně I. Nováková poděkovala všem za účast.

 

 

                                                                                   Zapsala jednatelka BdFCB

                                                                                        Nataša Horáčková

 

                                                                                  

Zápis výborové schůze 23

 

Zápis výborové schůze

 

 

Datum a místo konání: 2.12.2012 , restaurace U sv. Jakuba a Filipa, Praha 5, Smíchov

Přítomní: Nováková Iveta, Nováková Jindřiška, Borkovcová Pavlína, Borkovec Michal, Prášil Martin, Skalička Vladislav, Horáčková Nataša

Omluveni: Adámková Šárka

 

 

Program: 1)Zahájení

                2)Došlá pošta

                3)Zprávy funkcionářů

                4)Zhodnocení akcí 2012

                5)Různé a závěr

 

 

1.       Zahájení - Předsedkyně přivítala zúčastněné  a zahájila schůzi .

 

2.       Došlá pošta:

a)       na adresu jednatelky došla pozvánka na oslavu 20.výročí založení ČMKU

b)      potvrzení našich klubových akcí v termínech, jak je náš klub předložil tj.:

20.4.2013 – klubová výstava Netolice

14.9.2013 – speciální výstava Hlučín

c)       na klubový účet došla dotace od ČKS 9000,- Kč, předsedkyně výboru sdělila, že na její   adresu již přišlo potvrzení o její vyúčtování.

d)      Dne 3.12.2012 se koná plenární zasedání ČMKU, na němž náš klub má nahlásit zástupce, který se zúčastní valné hromady v březnu 2013 – výbor navrhl I.Novákovou – odsouhlaseno

e)       Na adresu M. Borkovce došel zápis z WUB z Dánska v roce 2011 a z Německa v roce 2012

 

3.       Zprávy funkcionářů – zprávu poradce chovu přednesla předsedkyně I. Nováková, celá bude otištěna v příštím čísle Zpravodaje

-          pokladní seznámila se stavem pokladny – také bude otištěna ve Zpravodaji

-          jednatelka oznámila, že k dnešnímu dni máme 53 členů

 

4.       Vyhodnocení výcvikového tábora ve Rzech v Orlických horách, tábor proběhl úspěšně i přesto, že zde bylo 90 lidí. V příštím roce se bude konat opět v přibližně stejném termínu tj.: přelom července/srpna a se stejným zaměřením – „výcvikový“.

V srpnu se bude také konat tábor na Spáleništi se zaměřením – „dovolenkový“

Přesné termíny obou táborů i s propozicemi budou včas otištěny ve Zpravodaji.

MR francouzských ovčáků a flanderských bouvierů – organizace proběhla bez problémů s dostatečným počtem bouvierů. Informace o MR pro příští rok již byly rozeslány a také bylo nahlášeno na ČKS. Odsouhlaseno výborem, aby pes, který na MR nepslní zkouškový limit, nemohl být Mistrem republiky.

 

 

5.       Žádost I. Novákové o vyjímku pro fenu Kazzy-Hos od Rytíře Malovce, aby tato fena mohla svod i bonitaci absolvovat v jednom dni, vzhledem k nízkému stavu odchovů FB v Čechách, a mohla být využita v chovu. – odsouhlaseno chovatelskou komisí i výborem.

Předsedkyně na závěr všem poděkovala za účast.

 

 

 

 

                                                                                Zapsala jednatelka BdFCB

                                                                                     Nataša Horáčková

 

 

Zpráva z členské schůze dne 15.4.2012

Přítomni: viz prezenční listina

Program 1) Zahájení

2) Zprávy funkcionářů

3) Volby

4) Diskuse

5) Závěr

1) Předsedkyně klubu Iveta Nováková přivítala všechny přítomné a přečetla program, který byl všemi hlasy odsouhlasen.

2) a) První zprávu přítomným přečetla předsedkyně I. Nováková – celá zpráva bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje

b) Chovatelskou zprávu přečetla poradkyně chovu L. Tomasová – bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje

c) Pokladní klubu přítomné seznámila se stavem pokladny a bankovního účtu – celá zpráva bude také v dalším čísle Zpravodaje

d) Předseda revizní komise L. Skalička přečetl svou zprávu – bude uveřejněna v dalším čísle Zpravodaje

e) Jako poslední zprávu přečetl předseda výcvikové komise M. Borkovec – i tato zpráva bude v celém znění v dalším čísle Zpravodaje

3) Členskou schůzí byla navržena a schválena volební komise ve složení:

Jaroslav Rejman, Dita Putíková a Petra Krásová. Komise zkontrolovala a sečetla volební lístky a konstatovala, že navržená kandidátka ve složení:

Výbor – Adámková Šárka. Borkovec Michal, Borkovcová Pavlína, Horáčková Nataša, Nováková Iveta, Nováková Jindřiška, Tomasová Lenka

Revizní komise – Ing.Skalička Vladislav, Prášil Martin, Ing. Tomas Jiří

byla zvolena na další volební období.

4) Členská schůze úkoluje výbor, aby se zabýval možností v roce 2014 při pořádání

Evropské výstavy pořádat Speciální výstavu flanderských bouvierů.

Proběhla také diskuse o tom zda v budoucnosti budeme pořádat Mistrovství republiky či závod bouvier speciál. Pro letošní rok samozřejmě bude Mistrovství republiky, neboť veškeré přípravy jsou již v běhu.

5) Závěrem předsedkyně klubu poděkovala přítomným za, jak podotkla „velkou“

účast a se všemi se rozloučila.

Zapsala jednatelka BdFCB

Nataša Horáčková

Zápis z výborové schůze 11.3. 2012 Praha

Datum a místo konání: 11.3.2012, restaurace Mlsná koza, Praha 5, Újezd 8

Přítomni: Borkovec M., Nováková J., Tomasová L., Horáčková N.,

Nováková I., Prášil M.

Omluveni: Borkovcová P., Skalička L.

Program: 1)Zahájení – došlá pošta

2) Kontrola zápisu z min. výborové schůze

3)Zprávy funkcionářů

4)Příprava KV, svodu a bonitace

5)Různé

6)Závěr

1)Všechny přítomné přívítala předsedkyně klubu I.Nováková.

Z ČKS došla na adresu předsedkyně členská základna.

2)a) mistrovstí ČR franc.ovčáků a flander. bouvierů proběhne

bez účasti beauceronů.

Na ČMKU je nahlášen CACT na výše zmíněnou akci pro plemena briard a

Flanderský bouvier.

b) členové od kterých nemá klub k dispozici emailovou adresu jednatelka

klubu obeslala a poté doplnila emailové adresy na klubové webové

stránky. Apelace na zbývající členy, aby z důvodů urychlení komunikace,

pokud mají emailovou adresu jí zaslali buď na adresu jednatelky, tiskové

referentky nebo předsedkyně klubu.

2) Zprávy funkcionářů:

- jednatelka oznámila, že ke dni 11.3.12 máme 49 členů

- pokladní zpráva: na bance je zůstatek 38.760,30 Kč

- v pokladně 27.901,- Kč

oznámila pokladní J.Nováková, dále předala jednatelce N. Horáčkové účetnictví k revizi pro L. Skaličku

- poradkyně chovu přítomné seznámila s počtem narozených štěňat

v roce 2011 – 17 z toho zapsaných 14, byla importována 1 fena

krycí listy jsou vystaveny 3 z toho 1 z loňska a 2 vystavené v letošním roce, 2 feny jsou v současné době nakryté.

4) 4) Příprava KV, svodu a bonitace. Poháry , posudkové listy a diplomy

I.Nováková. Na svodu a bonitaci jako rozhodčí – I. Nováková,

Bonitační komise ve složení: L.Tomasová, N.Horáčková a P.

Borkovcová.

Ti členové výboru, kteří by se nezúčastnili členské schůze musí zaslat

své zprávy na adresu předsedkyně.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce budou volby, připravil výbor

předběžnou kandidátku.

5) - Od 1.1.2012 platí pro všechna narozená štěňata čipování.

- Pokladní klubu informovala výbor, že obdržela od ČKS dotaci 10000,-

určenou pro MR fr.ovčáků a FB 2011. Výbor odsouhlasil, že tato částka

byla vyplacena na základě předložených dokladů garantovi akce

Michalu Borkovcovi. (předložení dokladů = vyúčtování dotace)

Na závěr předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka

Nataša Horáčková

Zápis výborové schůze 23.10.2011 Praha

Přítomní: Nováková Iveta, Nováková Jindřiška, Borkovcová Pavlína, Borkovec Michal, Prášil Martin, Skalička Vladislav

Omluveni: Horáčková Nataša, Rejman Jaroslav, Tomasová Lenka

Program:

· Zahájení

· Došlá pošta

· Zprávy funkcionářů

· Zhodnocení akcí 2011

· Plán akcí na rok 2012

· Různé

· Závěr

1. Zahájení - Předsedkyně přivítala zúčastněné a zahájila schůzi .

2. Došlá pošta

plán výstav na rok 2012 a určení rozhodčích na jednotlivé výstavy – splněno

plán akcí v rámci ČKS – Mistrovství republiky FO a FBO a Mistrovství světa – nahlásí I. Nováková

meilem přišlo pozvání na meeting WUB při MS v Dánsku – zápis bude zveřejněn na webu a ve zpravodaji

3. Zprávy funkcionářů – poradce chovu zprávu nedodala

- pokladní seznámila se stavem pokladny

4. zhodnocení akcí v roce 2011

- klubová výstava Mladá Boleslav- akce lehce ztrátová, spolupráce se neosvědčila

- speciální výstava Brno – Rybníček – akce skončila ziskem, bohužel pořádání bylo postaveno na členech ze vzdálených míst.

- MR FO a FBO – RZY v Orlických horách – finančně na nule,

- Výcvikově úspěšná akce

- Na rok 2012 se bude připravovat nové logo

5. Plán akcí na rok 2012 – KV – Netolice – Podroužek – duben 2012

- tábor BOBRHOR – RZY v Orlických horách – přelom 7/8 2012

- SV – Horní Jelení – 8.9.2012

- MR FO a FBO – RZY v Orlických horách – 15.9.2012

- MS – Německo – říjen 2012

6. Různé – tábor BOBRHOR proběhne v RZ Astra ve Rzech v termínu 28.7. – 4.8.

- WEB klubu – výbor odsouhlasil odměnu za vytvoření webu

pro paní Zajícovou ve výši 5000,- Kč

-WEB klubu zůstal bohužel u aktivity jednoho člověka, i přes to, že v rámci možností webu je zapojení i ostaních členů klubu..

- je potřeba doplnit e-mailové adresy členů, zájemcům bude možné zasílat zpravodaj elektronicky – zajistí N. Horáčková

- UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY:

Příspěvek na reprezentaci v rámci dotací od ČKS. Reprezentanti účastnící se Mistrovství světa za jednotlivá plemena mají možnost prostřednictvím klubu požádat o příspěvek na reprezentaci, za předpokladu, že splní podmínky dané ČKS tzn. před mistrovstvím projdou na území ČR 2x výběrovým závodem v kategorii IPO3 . Pro plemeno flanderský bouvier se jedná o dva závody a to: účast na VS IPO a účasti na MR FO a FBO.

Zapsala Pavlína Borkovcová

Zápis z členské schůze konané 30.4. 2011 v Mladé Boleslavi

Datum a místo konání: 30.4.2011, Mladá Boleslav, výstaviště

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Nováková J., Tomasová L., Nováková I.

Program: 1)Zahájení

2)Zprávy funkcionářů

3)Různé, diskuse a závěr

1)Všechny přítomné přívítal a zároveň zahájil schůzi místopředseda

Martin Prášil.

2) Zprávy funkcionářů:

- zprávu předsedkyně přečetl místopředseda Ma. Prášil

- pokladní zprávu přečetla za omluvenou pokladní J. Novákovou

přečetla jednatelka N. Horáčková

- chovatelskou zprávu přečetl J. Rejman

všechny zprávy budou otištěny v příštím čísle Zpravodaje

3) V diskuzi vznesla návrh Bára Andělová zda by bylo možné v budoucnu

místo tetování celý vrh štěňat čipovat. Členskou schůzí byl návrh

odsouhlasen s tím, že se vše musí předložit na ČKS a ve Zpravodaji se

členové dozví termín od kterého bude možné pouze čipovat.

Michal Borkovec všechny přítomné i nepřitomné členy klubu zve na

letošní v pořadí již 3.Mistrovsrví republiky francozských ovčáků a

flanderských bouvierů, které se bude konat ve dnech 24.-25.9.2011.

Propozice a přihláška možno stáhnout na našich klubových stránkách.

Závěrem místopředseda všem přítomným poděkoval za účast a ukončil

členskou schůzi.

Zapsala jednatelka

Nataša Horáčková

Zápis z výborové schůze konané 10.4.2011
Místo konání: 10.4.2011, Praha 5, Štefánikova 48, restaurace u Dělového kříže
Přítomni: Nováková I.,Prášil M., Skalička V., Borkovec M.,
Borkovcová P., Horáčková N.,
Omluveni: Nováková J., Tomasová L., Rejman J.

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Příprava KV, bonitace a členské schůze
4) Různé, diskuse a závěr

1) Všechny přítomné přívítala a zároveň zahájila schůzi předsedkyně Iveta Nováková.

2) Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla za omluvenou pokladní I. Nováková – na účtě – 44.712,22 Kč v pokladně - 29.192,- Kč.
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 59
- poradce chovu L.Tomasová výboru sdělila, že je v současné době 1 fena nakrytá a 1 krycí list a 1 jedna porodila
- podklady pro revizi předala L. Skaličkovi I.Nováková

3)
- Svod a bonitace – bonitační komise: J.Rejman a N. Horáčková, rozhodčí: M.Václavík
- Členskou schůzi za nepřítomnou a omluvenou předsedkyni I. Novákovou místopředseda M. Prášil, který také přečte její zprávu.

4)
Na valné hromadě se zúčastnila za náš klub J. Nováková. Byla zrušena 1 z
možností získání titulu Český šampion, pro FB jako podmínka je opět zkouška z výkonu.
Předsedou výcvikové komise ČKS byl zvolen p. Hodek.
P. Borkovcová informovala o návrhu z časopisu Planeta zvířat – nabídka pořádání výstav a klubových akcích v areálu Hofmanův dvůr.
Hovořilo se také o nutnosti aktualizace našich webových stránek. V současné době již forma našich klubových stránek je nevyhovující.
Iveta Nováková si vzala za své zjistit, jaké jsou na trhu programy (pro nás je důležité, aby měl redakční systém čímž by byla jednodušší aktualizace u jednotlivých psů) a informovat výbor.
Závěrem předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze konané 14.11.2010
Místo konání: 14.11.2010, Praha 5, Štefánikova 48, restaurace u Dělového kříže
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Skalička V., Borkovec M., Borkovcová P., Horáčková N., Tomasová L.
Omluveni: Prášil M.

Program:
1) Došlá pošta
2) Zprávy funkcionářů
3) Zhodnocení akcí
4) Různé, diskuse a závěr

1) Došlá pošta
Na adresu jednatelky N. Horáčkové došlo od ČMKU potvrzení termínů výstav BdF:
KV – 30.4.2011 Mladá Boleslav
SV – 18.9.2011 Brno
Na adresu předsedkyně I. Novákové: došel dopis o z ČKS o zvýšení cen PP, dále došla pozvánka na plénum ČKS – za náš klub se zúčastní I.Nováková (prosinec 2010 – 20té výročí od založení ČKS)
12. března 2011 - valná hromada ČMKU

2) Zprávy funkcionářů
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – na účtě – 46.651,- Kč,
v pokladně 18.128,- Kč. V letošním roce klub pořádal 3 akce a všechny byly se ziskem:
KV Netolice – zisk 3.062,- Kč
SV Horní Jelení - 4.083,- Kč
MS FB Česká Třebová 7.436,- Kč
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 62
- poradce chovu L.Tomasová výboru sdělila, že je v současné době 1 fena nakrytá a 1 nezabřezla
- L.Skalička informoval o revizních zprávách (otištěny budou ve Zpravodaji č.4/2010) a výbor odsouhlasil, aby pokladní srovnala stav v pokladně.

3) Zhodnocení akcí
MR a MS shrnul Michal Borkovec:
Mistrovství republiky 4.9.2010 – bylo přihlášeno celkem 18 psů z toho 5 bouvierů. Michal Borkovec navrhl, aby se toto mistrovství v příštím roce konalo ve Rzy u Náchoda v termínu 24.9.2011 ve spolupráci s briard a beauceron klubem. – odsouhlaseno výborem
MS bouvierů: proběhlo ve dnech 1.-3.10.2010. Vyúčtování z celé akce bylo předáno pokladní J.Novákové. Povídání a fotografie z MS jsou ve Zpravodaji č. 3/2010. Ještě jednou z tohoto místa děkujeme všem, kteří pomáhali při organizaci MS.

4) Různé, diskuse a závěr
Členská schůze se bude konat dne 30.4.2011 v Mladé Boleslavi po skončení posuzování a před svodem a bonitací.
Výbor odsouhlasil žádost o aprobaci posuzování FB pí. Petře Márové.
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 30.05.2010
Dolany u Kralup nad Vltavou,
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Skalička V., Borkovec M.,
Borkovcová P., Horáčková N.

Program:
1) Došlá pošta
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy funkcionářů
4) Příprava MR, MS, SV, svodu a bonitace
5) Různé a závěr

1) Na adresu jednatelky N. Horáčkové došlo potvrzení a souhlas od finského kynologického klubu s posuzováním finské rozhodčí Eliny Haapaniemi na
Speciální výstavě v České Třebové.
Na adresu předsedkyně I. Novákové došel dopis o odstoupení z funkce
v revizní komisi R.Nové z rodinných důvodů.
V.Skalička provede kontrolu roku 2009 a zpráva bude otištěna v zářijovém Zpravodaji.

2) Probrán zápis z členské schůze, výbor se zabývá finanční situací klubu
Vzhledem k blížícím se akcím.

3) Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – bude uveřejněna v dalším
čísle Zpravodaje
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 59

4) Mistrovství republiky 4.9.2010 – propozice jsou na webových stránkách
klubu a budou také uveřejněny v dalším klubovém zpravodaji. Toto MR a
také 2 výstavy (speciální bouvierů a klubová briardů) jsou zcela v režii
ZKO Česká Třebová.
MS bouvierů: na klubovém webu jsou uveřejněny veškeré informace,
Přihlášky jsou zasílány na adresu Michaely Skaličkové – k dnešnímu dni
přihlášeni 3 v IPO 3 a 1 v IPO 2. Průběžně budou jména přihlášených uveřejněna na webových stránkách.
Výbor rozhodl o cenách za inzerci v katalogu MS:
Soukromá 600,- Kč 25,- EUR
Firemní 1200,- Kč 50,- EUR
Jménem BdFCB bude zaslána oficielní pozvánka na MS FB na zahraniční kluby flanderských bouvierů.
Vzhledem k tomu, že stále není dostatek sponzorů na pořádání MS FB
apeluje výbor na všechny členy klubu pokud by měli nějaké možnosti,
aby kontaktovali Michala Borkovce.

5) Závěrem poděkovala I. Nováková všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z členské schůze 17.04.2010
Netolice – kemp Podroužek

1) Předsedkyně I.Nováková všechny přítomné přivítala a seznámila s programem schůze.

2) Zprávy funkcionářů:
- předsedkyně I. Nováková přečetla svou zprávu – bude uveřejněna
v nejbližším čísle Zpravodaje
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – bude uveřejněna v dalším
čísle Zpravodaje
- celé znění chovatelské zprávy, kterou přednesla L. Tomasová bude
také uveřejněna ve Zpravodaji
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 57
- revizní zprávu je nutné vypracovat a dodat do dalšího Zpravodaje
- členská schůze toto ukládá revizní komisi

3) Plán akcí 2011:
- duben 2011 – plánována Klubová výstava + svod + bonitace v Netolicích
- květen 2011 – proběhne Bouvier Cup v České Třebové
- srpen 2011 – BoBrHor tábor na Spáleništi
- září 2011 – speciální výstava + svod + bonitace a Mistrovství republiky francouzských ovčáků a flanderských bouvierů se bude konat v České Třebové
Plán akcí byl odsouhlasen členskou schůzi všemi hlasy.

4) Poradkyně chovu upozorňuje na nutnost posílat originály dokladů při
Přeregistraci jedince – bude otištěno ve Zpravodaji.
J. Rejman dal návrh na pořádání povinného svodu plemeníků jednou za dva roky, aby majitelé chovných fen měli možnost chovné psy shlédnout.
Vzhledem k tomu, že finanční situce klubu není příliš příznivá výbor se jí bude zabývat.
D. Putíková dala návrh, aby si chovatel mohl při označení štěňat vybrat dvou způsobů – čipovat či tetovat (tato možnost výběru je např. v klubu skotských teriérů). I. Nováková vysvětlila z jakého důvodu toto není možné v našem klubu – platí tedy nadále tetování do levého ucha.
Vzhledem k tomu, že existuje vakcína proti vzteklině s 3letou imunitou, je nutné v propozicích našich klubových akcích uvádět ….. aby pes byl v imunitě…..

5) Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE 19.12.2009
Restaurant u Veselého bizona Praha

Zúčastnění: Prášil, Nová, Borkovec, Borkovcová, Skalička, Tomasová, Rejman
Omluveni: Horáčková, Nováková I.(na telefonu), Nováková J.

Místopředseda přivítal zúčastněné a zahájil schůzi.

1) Došlá pošta
- pozvánka na sjezd ČKS
- vyúčtování MR FO a FBO
- pozvánka na sjezd chovatelských klubů 13.3.2010 – za klub pojede Nováková I.

2) Zprávy funkcionářů
- chovatelská zpráva – žádná fena není nakryta
- zpráva revizní komise- bude vypracována do členské schůze
- na webu BdFCB chybí výsledky MR a MS doplnění zajistí Borkovcová

3) Členská schůze 2010
- proběhne po Klubové výstavě, svodu a bonitaci v sobotu 17.4.2010
- funkcionáři připraví své zprávy

4) Vyúčtování MR ČR f¨FO a FBO
- konečná dotace z ČKS ve výši pouze 5000,- Kč pro všechny zúčastněné kluby a pořadatele dohromady
- dle smlouvy s ZKO ČT Javorka zapaltí náš klub 4000,- Kč
- dle dalšího jednání zůstatek 4000,- Kč bude přesunut do nákladů MS FBO 2010

5) Pořádání MR ČR v roce 2010
- výbor odsouhlasil pokračování spolupráce v pořádání MR s ZKO ČT Javorka
- pokud se budou chtít na spolupráci podílet i ostatní dva kluby proběhne i v roce 2010 dne 4.9. MR ČR FO a FBO
- v případě, že ostatní kluby nebudou nadále spolupracovat proběhne v tomto termínu a na stejném místě(stadion) Bouvier speciál
- financování MR bude rozděleno na dotaci z ČKS a sponzorský příspěvek – sponzora přislíbil zajistit Borkovec M.
- setkání všech tří klubů a pořadatelské organizace domluví Nováková I.( za klub Nováková,Borkovec)

6) Pořádání MS FO 2010
- vznikl odkaz na MS na stránkách BdFCB
- N.Horáčková má kontakt na šéfredaktorku časopisu Pes přítel člověka. Domluví schůzku, které se i zúčastní Borkovec M. a Nováková I.
- Podpora města Česká Třebová – zajistí Rejman
- Je potřeba oslovit a domluvi posuzování slovenského rozhodčího p.Majtase

7) Různé
- Rejman J. požádal o kartičky na výstavu, chybí některé tituly vydání zajistí Horáčková( Nováková I.)
Místopředseda ukonči schůzi a popřál zúčastněným pěkné svátky.

Zapsala Borkovcová P.


Zápis z členské schůze 25.4.2009, kemp Podroužek, Netolice

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Plán akcí
4) Diskuse
5) Závěr

1) Zahájení
Místopředseda klubu Martin Prášil zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné.

2) Zprávy funkcionářů
a, jako první zazněla zpráva předsedkyně I.Novákové
b, chovatelskou zprávu přečetla Lenka Tomasová
c, se stavem financí v našem klubu přítomné seznámila pokladní klubu Jindřiška Nováková
d, zazněla zpráva jednatelky, která přítomné seznámila se současným stavem členské základny
e, revizní zprávu přečetl Vladislav Skalička
všechny tyto zprávy budou otištěny v dalším čísle Zpravodaje

3) Plán akcí na rok 2010
Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2010, místo konání bude ještě včas upřesněno
Letní výcvikový tábor bouvier+briard – srpen 2010–místo konání Spáleniště
Speciální výstava, svod a bonitace – podzim 2010 – místo konání a přesný termín bude upřesněn.Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

4) Diskuse
- Jaroslav Rejman navrhl, aby poradkyně chovu pokud možno dohlížela na dodržování, aby součet RTG DKK u obou rodičů byl maximálně 3/3.
- Lenka Tomasová požaduje, aby v žádosti o vystavení krycího listu bylo vyplněno číslo zápisu feny a výsledek RTG DKK, neboť na její adresu nechodí kopie výsledků od vyhodnocovalet FB MVDr. Pepříka – jednatelka klubu se zavazuje, že kontaktuje Dr. Pepříka a zjistí proč tyto výsledky nejsou zasílány na adresu poradkyně chovu.
- Michal Borkovec apeluje na členy klubu pokud vědí o nějakých sponzorech, kteří by měli zájem o sponzorování MS bouvierů v IPO I – III v roce 2010, které se bude konat v České republice, aby jej kontaktovali a on vysvětlí a dohodne veškeré podrobnosti.
- Dita Putíková se vyjádřila lítost, že se na MS ČR franc. plemen a FB soutěží kromě IPO I-III, pouze v ZM kategorii dle NZŘ a ne v ZVV1 a ZVV2.

5) Závěr
Na závěr předsedkyně Iveta Nováková poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 28.2.2009

Datum a místo konání: 28.2.2009, restaurace U Matouše, Preslova ul., Praha 5
Přítomni: Nováková I., Horáčková, Borkovcová, Borkovec, Tomasová, Rejman, Skalička
Omluveni: Nová, Nováková J., Prášil

Program:
1) Zahájení
2) Došlá pošta
3) Zprávy funkcionářů
4) Klubová výstava
5) Různé
6) Závěr

1)
Předsedkyně I.Nováková všechny přítomné přivítala

2)
Došlá pošta:
- Smlouva s Plemennou knihou - bude uveřejněna ve zpravodaji
- Žádost o nahlášení delegáta na valnou hromadu ČMKU – pojede Nováková I.
- Pozvánka na MS v Belgii – odpovězeno, MS má podporu i BdFCB
- Z ČMKU přišla žádost na návrh rozhodčích pro Brno 2010
- Z časopisu Psí sporty přišel dotazník zabývající se zdravím plemene – vyřídila Nováková I., Tomasová

3)
Kontrola úkolů z minulé schůze
- Smlouva na ČKS předána
- RTG žádné nové výsledky nepřišly – kontrola aktuálnosti na webu- zodpovídá Borkovcová
- Je potřeba objednat rozhodčího(NZŘ) na tábor BOBRHOR Spáleniště 2009 – zodpovídá Nováková I.
- Dořešení přípravy MR FO a FB 2009, startovné ve výši 500,- ; změna ve smlouvě. Pokud dojde k překročení rozpočtu BdFCB uhradí max. 4000,-. V této souvislosti bylo domluveno, že částku 2000,- uhradí BdFCB a částku 2000,- uhradí M.Borkovec.
- Smlouvu zpracuje , podepíše a odešle Nováková I.
- MS FBO 2010 – příprava rozdělena do 3 fází, 1.fáze bude hotova do červena 2009. Do tohoto termínu proběhne jednání s ČKS – Borkovec, a bude vybráno místo konání a upřesněn termín.

4)
Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla I. Nováková – bude uveřejněna v dalším
čísle Zpravodaje
- celé znění chovatelské zprávy, kterou přednesla L. Tomasová bude
také uveřejněna ve Zpravodaji
- jednatelka oznámila počet členů kteří mají zaplacené čl. příspěvky– 51 členů

5)
Příprava Klubové výstavy:
- Rozhodčí pro výstavu p. Christian Janez, rozhodčí pro svod a bonitaci p. Krinke
- Ostatní příprava ( kartičky, vetrinář atd.) zodpovídá Nováková I.
- Míru na psy přiveze Rejman J.
- Ředitel výstavy bude Borkovec M.
- Program členské schůze:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
(VŠICHNI, KTEŘÍ SE CHŮZE NEZÚČASTNÍ, POŠLOU SVÉ ZPRÁVY 14 DNÍ PŘEDEM PŘEDSEDKYNI I.NOVÁKOVÉ)
3) odsouhlasení plánu akcí na rok 2010
4) diskuse
5) závěr
- FCI zřídila nový titul C.I.E
mohou jej získat pouze plemena, u kterých je Mezinárodní šampionát krásy podmíněn pracovní zkoušce. Pokud nejsou majitelé psů z jakýchkoliv důvodů schopni zkoušku udělat, může jim být přiznán titul Výstavní šampion pokud získají 4x CACIB, ze tří různých zemí, přičemž mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout nejméně 1 rok.
více info na www.cmku.cz

6) Závěrem předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast.

zapsala P.Borkovcová


Zápis z výborové schůze 9.11.2008

Datum a místo konání: 09.11.2008, restaurace U Matouše, Preslova ul., Praha 5
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Borkovcová, Borkovec, Tomasová, Rejman, Skalička
Omluveni: Nová


Program:
1) Došlá pošta
2) Zprávy funkcionářů
3) Vyhodnocení akcí
4) Různé
5) Závěr


1)
Předsedkyně I.Nováková všechny přítomné přivítala
Došlá pošta:
- seznámila výbor se smlouvou o vedení plemenné knihy – zodpovídá za předání na ČKS
- upozornění od ČKS o dodání plánu akcí BdFCB na rok 2009
- na adresu L. Tomasové došly 2 posudky RTG DKK od MVDr. M.Pepříka
- na adresu N.Horáčkové došel písemný souhlas od polské rozhodčí Jadwigy Niciewicz s posuzováním BdF na NV Mladá Boleslav 19.-20.7.2009
- I.Nováková obdržela od plemenné knihy ČKS 2 diskety s plemennou knihou BdF

2)
Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – bude uveřejněna v dalším čísle Zpravodaje
- celé znění chovatelské zprávy, kterou přednesla L. Tomasová bude
také uveřejně na ve Zpravodaji
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 67

3)
Vyhodnocení akcí:
- Speciální výstava 21.9.2008 v České Třebové proběhla bez problémů.
- Bouvier cup – celý článek s výsledkovou listinou bude uveřejněn ve Zpravodaji č.4.
- Na letním táboře na Spáleništi proběhly zkoušky KJ – ZOP-ZPU2, všichni zúčastnění byli úspěšní
- Ve Franci bylo pořádáno mistrovství světa francouzských ovčáků a FB zúčastnili se Pavel Čížek – IPO I - 1. místo, Michal Borkovec - IPO III 5. místo (opět článek z mistrovství bude uveřejněn ve Zpravodaji)

4)
- P.Borkovcová informovala, že každý měsíc se pořádá výcvik FB na různých cvičácích.
- V příštím roce se bude konat mistrovství republiky francouzských ovčáků + FB – 5.9.2009. J.Rejman s P.Borkovcovou předložili smlouvu, kterou připravila KK Česká Třebová k tomuto mistrovství. Vzhledem k nejasnosti některých otázek BdFCB požaduje od KK Česká Třebová předložit rozpočet akce a informaci o tom za jakých podmínek se akce zúčastní Briard klub a Beauceron klub – zodpovídá J.Rejman
- v roce 2010 jsme byli delegování, abychom pořádali Mistrovství světa Flanderských bouvierů v IPO I – III, výborem byl určen 3 člený tým
- M. Borkovec – vedoucí
- P. Borkovcová
- V. Skalička
- propozice na KV 2009 v Netolicích 29.4.2009 budou otištěny ve Zpravodaji č.4, členská schůze se bude konat v sobotu dne 28.4.2009 od 18.30 hodin v restauraci kempu v Netolicích.

5)
Závěrem předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast.

zapsala jednatelka
N. Horáčková


Zápis z výborové schůze 20.7.2008

Datum a místo konání: 20.7.2008, restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9, Praha 7
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Borkovcová, Borkovec, Tomasová, Rejman, Prášil, Skalička
Omluveni: Nová

Program:
1) Došlá pošta
2) Zprávy funkcionářů
3) Příprava Speciální výstavy
4) Různé
5) Závěr

1)
Na adresu předsedkyně I. Novákové došla z ČKS statistika narozených štěňat za první pololetí 2008 a vyúčtování z plemenné knihy za totéž období.
Na adresu jednatelky N. Horáčkové došel souhlas ze Slovenské kynologické jednoty s posuzováním p. Zembjaka na naší Speciální výstavě.
Z ministerstva vnitra došly potvrzené stanovy klubu se všemi změnami.
Z ČMKU došly formuláře na návrhy rozhodčích pro rok 2009 na NV a MVP – výbor rozhodčí navrhl.

2)
Pokladní zprávu přednesla J.Nováková – bude otištěna ve Zpravodaji,
Poradkyně chovu L.Tomasová seznámila výbor, že v současné době jsou nakryté 3 feny – paní Holkové, paní Rudišové a sl.J. Novákové.

3)
Speciální výstava – Česká Třebová:
- zajištěn slovenský rozhodčí p. Zembjak
- kartičky CAC, CAJC - zajistí Horáčková
- zapisovatel, vedoucí kruhu, ceny, diplomy, posudkové listy,katalog
zajistí Rejman
- bonitační komise – L.Tomasová
J. Rejman
J. Zembjak


4) Různé
L.Tomasová přivezla staré kulaté poškozené razítko a předala ho revizní komisi ke zlikvidování – mezitím si zajistila razítko nové.
M. Borkovec informoval o účasti našich členů na Mistrovství světa v IPO I – III v holandském Heterenu.
- M. Skaličková s fenou Gora Ensy Egas – IPO I – 6. místo
- P.Čížek se psem Akim Kostelečák – IPO I – 8. místo
- P. Borkovcová s fenou Amanda Daimee Moravia – IPO II – 4. místo, ale vzhledem k tomu, že IPO I a II se sloučily do jedné kategorie tak celkové – 7. místo
- M. Borkovec se psem Gaston Ensy Egas – IPO III – 5. místo a cena pro nejlepší obranu

V příštím roce se toto mistrovství pořádá v Belgii a pro rok 2010 bylo pořádání nabídnuto České republice – výbor jednohlasně souhlasil.
Bude zaslána oficiální žádost o pořádání na holandský klub – zajistí Horáčková.
P. Borkovcová informovala o nabídce od ZKO Česká Třebová o spolupořádání Mistrovství republiky ve výkonu francouzských plemen a flanderského bouviera – odsouhlaseno výborem.
J. Rejman požádal výbor o vypracování nových bonitačních karet – Odsouhlaseno

5)
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

zapsala jednatelka
N. Horáčková


Zápis z členské schůze BdFCB 19.4.2008

Datum a místo konání:19.4.2008, kemp Podroužek, Netolice
Omluveni: Tomasová, Dybová, Rudišová, Skalička, Nová
Přítomni: viz „Prezenční listina“

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Volby do výboru
4) Odsouhlasení plánu akcí
5) Diskuse
6) Závěr

1)
Předsedkyně klubu I. Novákové zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

2)
a, jako první svou zprávu přečetla I. Nováková – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje
b, chovatelskou zprávu přednesla Pavlína Borkovcová za omluvenou Lenku Tomasovou – bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje
c, se stavem financí v našem klubu přítomné seznámila pokladní klubu Jidřiška Nováková – bude otištěna ve Zpravodaji.
Nebyla dodána zpráva revizora klubu. Členská schůze proto ukládá její zveřejnění v dalším čísle zpravodaje.

3)
Po předcházejícím odsouhlasení stávajících členů výboru a RK zda jsou ochotní dále vykonávat svou funkci byla výborem klubu navržena tato kandidátka:
Výbor – Nováková Iveta, Nováková Jindřiška, Horáčková Nataša, Prášil Martin, Tomasová Lenka, Dybová Lenka, Borkovcová Pavlína, Rejman Jaroslav, Šmol Jan
RK - Skalička Vladislav, Nová Renata, Borkovec Michal, Rudišová Lada
Z pléna byl do kandidátky výboru navržen panem Trávníčkem – Richard Trávníček.
Tajnými volbami bylo do výboru a revizní komise zvoleno 10 lidí:
Nováková Iveta - 11ti hlasy - předseda
Nováková Jindřiška - 12ti hlasy - pokladník
Horáčková Nataša - 12ti hlasy - jednatel
Prášil Martin - 7mi hlasy - místopředseda
Tomasová Lenka - 11ti hlasy - předseda chovatel. komise
Rejman Jaroslav - 9ti hlasy - bonitační referent
Borkovcová Pavlína - 12ti hlasy - tiskový a propagační referent
RK: - Nová Renata - 10ti hlasy - předseda
- Skalička Vladislav - 10ti hlasy - člen
- Borkovec Michal - 11ti hlasy - člen

- 2 -
Redakční rada zpravodaje: Borkovcová Pavlína, Nová Renata, Nováková Iveta

4) Plán akcí na rok 2009
Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2009, místo konání bude ještě včas upřesněno
Letní výcvikový tábor bouvier + briard – srpen 2009 – místo konání Spáleniště
Speciální výstava, svod a bonitace – podzim 2009 – místo konání a přesný termín bude upřesněn.Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

Odsouhlaseno 10 – pro, 2 se zdrželi

5) Diskuse
– pan Trávníček měl dosti důrazné připomínky k malé účasti paní Lenky Tomasové na výborových schůzích. Předsedkyně odpověděla, že pí. Tomasová v poslední době marodila a že své povinnosti (vystavování KL a odesílání příhlášek vrhů) vykonává zodpovědně;

- upozornění, že někteří chovatelé ve svých inzerátech nabízí štěňata za velmi nízké ceny, čímž zesměšňují plemeno. Každý chovatel by proto měl zvážit ještě před nakrytím feny zda má dostatek zájemců;

- byl podán návrh na změnu stanov článek 15 – návrh: „Výbor klubu se volí na 4 leté funkční období. Členská schůze může jeho členy odvolat a doplnit i během tohoto období.“
Tento bod byl odhlasován jednomyslně, což znamená, že volební období výboru se změnilo z dvouletého na čtyřleté. Výbor BdFCB zajistí změnu stanov u MV a informaci o změně u nadřízených orgánů tj. ČMKU, ČKS;

- Návrh, aby na letošním táboře byly pořádány zkoušky dle zkušebního řádu Kynologické jednoty tzn. ZOP, ZPU1, ZPU2. Odsouhlaseno.

6) Závěr + usnesení
členská schůze bere na vědomí:
a) zprávy funkcionářů
členská schůze schvaluje:
b) plán akcí na rok 2009
c) zvolila členy nového výboru
d) změnu stanov v článku 15

usnesení schváleno členskou schůzí

Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala jim za
účast na schůzi.

zapsala jednatelka : Nataša Horáčková
za správnost: Iveta Nováková zapsala jednatelka
Nataša Horáčková

 


Zápis z výborové schůze 22. 7. 2007

Datum a místo konání: 22.7.2007 v restauraci hotelu „Splendid“
Přítomni: Nováková J., Nováková I., Horáčková,Skalička, Borkovcová,
Omluveni: Prášil, Tomasová, Dybová, Rudišová, Nová
Jako host: Zuzaňáková

Program:
1)Zahájení
2) Došlá pošta
3) Výstava Nový Jičín
4) Návrh rozhodčích na rok 2008
5) Závěr

1) Přítomné přivítala a schůzi zahájila předsedkyně Iveta Nováková

2) Došlá pošta:
- na adresu jednatelky došel souhlas střešní organizace franc.kynologie s posuzováním plemene FB na MVP Praha 17.11.2007

- smlouva o delegaci zahraničního rozhodčího s ČKS

- ma adresu předsedkyně došla dlegace rozhodčího na zkoušky v rámci tábora na Spáleništi

3) Příprava speciální výstavy Nový Jičín:
- rozhodčí M.Václavík
- ředitel výstavy p. Vaníček
- vedoucí kruhu – zodpovídá Zuzaňáková
- diplomy – zajistí Horáčková
- kartičky CAC, CAJC – zajištěné
- ceny – zajištěné
- zapisovatel – zodpovídá Zuzaňáková
- katalog + posud.listy – zajistí Zuzaňáková

- vyúčtování celé akce vypracuje Zuzaňáková
- schválena záloha na výdaje 6000,- Kč

4) Byly vypracovány návrhy rozhodčích na NVP a MVP a odsouhlasena data KV a speciální výstavy na rok 2008

zapsala jednatelka BdFCB
Nataša Horáčková


Zápis z členské schůze 13. 5. 2007

Místo konání: zámecký park Konopiště
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Plán akcí pro rok 2008
4) Diskuze
5) Závěr

Hlasování o schválení programu – odsouhlaseno všemi hlasy

1. Zahájení
Předsedkyně klubu Iveta Nováková zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

2. Zprávy funkcionářů
Zprávy přečetli předsedkyně klubu Iveta Nováková
Pokladní Jindřiška Nováková
Revizor Vladimír Skalička
Za nepřítomnou poradkyni chovu Lenku Tomasovou přečetla zprávu pí. Borkovcová
Všechny zprávy budou uveřejněny ve zpravodaji klubu Bouvier des Flanders.

3. Plán akcí
Pro rok 2008 výbor BdFCB naplánoval tyto akce:
- Klubová výstava sloučená se svodem a bonitací na Hluboké nad Vltavou (jižní Čechy)
- Tábor BOBR na Spáleništi u Přední Výtoně
- Bouvier Cup (rozhodnutí o pořádání klubové výstavy bez zadání KV při této akci je ponecháno na rozhodnutí výboru)
- Speciální výstava na Moravě

Odsouhlaseno všemi hlasy

Dita Hasoňová – Putíková navrhla možnost konání Speciální výstavy v areálu cvičiště ve Slavičíně u Luhačovic. Areál by byl vhodný jak pro výstavu tak pro pořádání sportovního odpoledne. Je k dispozici ubytování přímo v areálu i figurant.

Členská schůze bere na vědomí

5. Diskuze
- Jakub Gregor se dotazoval, zda by nebylo možné pořádat klubové akce, které se plánují v jižních Čechách, vhodněji pro všechny členy tedy do středu ČR (pro klub by nebylo ekonomické oddělit klubovou výstavu a svod, nebo bonitaci, další problém spočívá v organizaci-např. garance kvalitního zahraničního rozhodčího. Klubová výstava na Hluboké je pro klub zisková, pokud je výstava pořádána pod záštitou někoho jiného např. letošní Konopiště, zisk náleží organizátorovi.)

- Paní Korunková upozornila, že u své chovné feny neměla ve zpravodaji uvedenou zkoušku TART, ačkoliv na to upozorňovala pí. Zuzaňákovou.
(Zkoušky TART nejsou pod FCI, proto není uznávaná – zkouška se bude uveřejňovat po souhlasu členské základny)

- Návrh posílání gratulací do zpravodaje – např. ke složení zkoušky

- Dita Hasoňová-Putíková informovala o využití bouvirů k pasení. Byla vyzvána k napsání článku pro zpravodajk o pasteveckých akcí s bouvierem, kterých se zúčastnila.

- Zpravodaj: Předsedkyně klubu Iveta Nováková požádala členy, aby platili členské příspěvky do stanoveného termínu 31.1. daného roku. V č. 1 se uveřejňují chovní psi, ale jedná se jen o psi členů klubu (ti mají řádně a včas zaplacen členský příspěvek)

- Členská základna souhlasila s termínem 31.1., jako poslední den pro zaplacení členských příspěvků pro daný rok a neuveřejňování chovných psů opozdilcům.

- Návrh pana Borkovce pořádat v ČR zkoušky IPO 3 s mezinárodní účastí (Do budoucna by to mohlo být zajímavé, zatím bohužel nejsou v ČR vhodné podmínky a dostatečná základna).

- p. Zůbek by uvítal víkendové soustředění, které by se týkalo výcviku bouviera. (pí Hasoňová-Putíková navrhla cvičiště ve Slavičíně, pan Borkovec by raději spolupracoval s figurantem, který má s bouvierem zkušenosti – postará se o zorganizování této akce – termín bude včas uveřejněn ve zpravodaji)

5. Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala za účast na schůzi.

Zapsala: Nováková Jindřiška


Zápis z výborové schůze 16. 4. 2007

místo konání: restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9, Praha 7
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Prášil, Skalička, Dybová, Nová, Tomasová, Borkovcová
Nepřítomni: Rudišová

Program:
1) Zahájení
2) Došlá pošta
3) Zprávy funkcionářů
4)Valná hromada
5) Informace KV, svod, bonitace
6) Členská schůze
7) Diskuse + závěr

1.       Záhajení provedla a všechny přítomné přivítala předsedkyně I. Nováková

2.       Na adresu předsedkyně došly informace z ČKS, na adresu jednatelky došla žádost z ČMKU o rozšíření aprobace MVDr.B.Zapletalové – odsouhlaseno. Dále došel dopis z ČMKU týkající se nedoporučení rozšíření aprobace p.Karla Hořáka pro FB – opdovězeno.

3.       Pokladní zpráva – bude otištěna v následujícím Zpravodaji. Tisková referentka s členy výboru upřesnili věci ohledně zpravodaje. (Chybějící výsledky RTG DKK bude urgovat na MVDr.Pepříkovi předsedkyně klubu). Revize pokladny proběhne do členské schůze tj. 13.5.07 – zodpovídá předseda revizní komise. Chovatelská zpráva vyjde v dalších zpravodaji.

4.       I. Nováková informovala o valné hromadě ČMKU, které se zúčastnila dne 31.3.07. Byla nominována a následně zvolena do předsednictva ČMKU, kde zastupuje pracovní plemena.

Na základě mezinárodního chovatelského řádu FCI a na základě usnesení z IX. Valné hromady ČMKU dne 31.3.2007 nelze chovat na jedinci, u kterého byl zjištěn těžký stupeň DKK (i jednostranně) – tzn. 4 stupeň. Na základě stanov článek 16. výbor k dnešnímu dni tj. 15.4.2007 dává toto usnesení v platnost

5) Klubová výstava Konopiště: kokardy pro CAC a pohár pro BOB zajišťuje pořadatel výstavy. Klub zajistí poháry pro klubové vítěze.
Svod + bonitace: bonitační a svodové karty zajistí L. Dybová

6) Členská schůze – ti z výboru , kteří se členské schůze nezúčastní dodají na adresu předsedkyně (i emailovou) nejméně 14 dní předem své zprávy.

7) Na táboře na Spáleništi se budou tentokrát konat zkoušky dle zkušebního řádu ČKS – ZZO,ZM, ZVV1, ZVV2.

zapsala jednatelka N. Horáčková


Zápis z výborové schůze 28.10.2006

Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Rudišová, Prášil, Nová, Tomasová
Omluveni: Borkovcová
Nepřítomni: Dybová, Skalička

Program:
1) Zahájení
2) Došlá pošta
3) Zprávy funkcionářů
4) Kontrola úkolů z minula
5) Diskuse + závěr

1) Záhajení provedla a všechny přítomné přivítala předsedkyně I. Nováková

2) ČKS informovala o změně rozhodčího na podzimní MVP v Praze

3) Předsedkyně informovala o vzájemné spolupráci klubů : beauceron, briard a flanderský bouvier týkající se rozhodčích na výstavy, přičemž s beauceron klubem spolupráce vázne.
Do 19.11. dává za úkol členům výboru pokusit se zajistit zahraničního rozhodčího s aprobací pro naše plemeno na KV konající se 13.5.2007 na Konopišti.

Dále informovala, že na NV v Brně rozšiřoval aprobaci FB i přes náš nesouhlas rozhodčí K.Hořák v této věci učinila dotaz na ČMKU a ČKS.
Pokladní seznámila výbor se stavem klubových financí : 50189,51 účet 25260,- hotovost

- Byla dohodnuta změna termínu a místa konání speciální výstavy na příští rok – ranč Hermelín Nový Jičín – 22.9.2007 (původní termín a místo při krajské výstavě v Ostravě srpen 2007).

- Chovatelskou zprávu přednesla L.Tomasová. V současné době jsou nakryty 3 feny, jsou narozené 2 vrhy a vystaveny jsou 4 krycí listy.

4) I. Nováková uzavřela smlouvu s p. Nekolou – správce klubových stránek.
N. Horáčková zajistila pro klub elektronické bankovnictví – přístup J. Nováková a N. Horáčková.

5) informace o pořádaném I. závodě bouvierů – výbor tímto děkuje panu J.Rejmanovi za úspěšné pořádání této akce a doufá, že v příštích letech zájem majitelů, kteří se svým pejskem cvičí se zvýší.

I.Nováková se spojí s MVDr. Pepříkem, aby posílal výsledky RTG na adresu nové poradkyně L. Tomasové a kopie R. Nové, neboť již delší dobu žádné výsledky na klub nedorazily.

Dále I. Nováková zjistí ceny za úkony plemenné knihy.

R. Nová požádala o vyšší zálohu na Zpravodaj – ze stávajích 2000,- Kč na 3000,- Kč. Odsouhlaseno výborem.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 21.5.2006

Datum a místo konání:21. 5.2006, restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9, Praha 7

Přítomni: Nováková I.,Nováková J., Zuzaňáková, Horáčková, Aufartová, Rudišová, Prášil,Skalička, Tomasová

Omluveni: Nová, Dybová, Borkovcová

Program:
1/ Došlá pošta
2/ Zprávy funkcionářů
3/ Úkoly z členské schůze
4/ Zhodnocení klubové výstavy, svodu a bonitace
5/ Příprava speciální výstavy
6/ Diskuse + závěr

Na adresu předsedkyně klubu došla pozvánka z ČKS na schůzku kynologických klubů, které se také zúčastnila. Přítomným přečetla zápis z této

schůzky – celé znění bude otištěno ve Zpravodaji č.2/06.

Své zprávy přednesly poradkyně chovu J.Zuzaňáková, pokladní klubu D.Aufartová informovala výbor o stavu financí – na účtu k 30.4.2006 je

50052,45 Kč a v hotovosti k 21.5.2006 je 29248,- Kč. Zprávy budou uveřejněny ve Zpravodaji.

Počet členů k dnešnímu dni je 60 sdělila jednatelka.

Úkoly z členské schůze:

Předsedkyně se zavazuje předat tiskové referentce upravený chovatelský řád k vytištění v dalším čísle Zpravodaje.

Členové výboru zvolení členskou schůzí na nové volební období:

Předseda: Iveta Nováková

Místopředseda: Martin Prášil

Jednatel: Nataša Horáčková

Pokladník: Jindřiška Nováková

Předseda chovatelské komise a poradce chovu: Lenka Tomasová

(Další členové chov.komise: L.Dybová, I.Nováková,N.Horáčková)

Bonitační referent: Ing. Lenka Dybová

Tiskový a propagační referent: Mgr.Renáta Nová

Revizní komise: Ing. Vladislav Skalička, Lada Rudišová, Pavlína Borkovcová

Funkci pokladní a veškeré pokladní doklady předává Dana Aufartová přímo na místě nově zvolené pokladní Jindřišce Novákové.

Byl vyhotoven předávací protokol, který obsahoval seznam předávaných dokladů:

Smlouva o běžném účtu

Karta k běžnému účtu

Osvědčení o registraci na FÚ Praha 6

Pokladní kniha – r.1997

Pokladní doklady – r.1997

Vyúčtování podílů klubu z plemenné knihy ČMKU č.4 za vedení PK za rok 1996

Účetní doklady + uzávěrky + sestavy za období:

r.1998 – r.2000

r.2001 – r.2003

r.2004- 19.5.2006

Razítko klubu

Pokladní hotovost – 29248,- Kč

Předávací protokol ve dvou vyhotoveních byl podepsán předávající D.Aufartovou a přejímající J. Novákovou.

Veškeré podklady a doklady týkající se funkce poradkyně chovu se zavazuje předat J.Zuzaňáková nejpozději do 14ti dnů nové poradkyni chovu L. Tomasové v místě bydliště.

Zhodnocení klubové výstavy konané v dubnu na Hluboké bude vypracováno nejpozději do konce května – zodpovídá I.Nováková

Garantem speciální výstavy konané dne 9.9.2006 v Novém Jičíně jsou J. Zuzaňáková a L. Tomasová.

Přihláška na výstavu + propozice budou vloženy do Zpravodaje č.2/06

zodpovídá Zuzaňáková

Rozhodčího na výstavu + ceny zajistí Dybová

Ředitel výstavy + vedoucí kruhu – zajistí Zuzaňáková

Kartičky CAJC, CAC – zodpovídá I.Nováková

Diplomy – zajistí Horáčková

Bonitacen + svod – zodpovídá Dybová

V případě žádosti D. Putíkové – Hasoňové o pořádání výcvikového Odpoledne výbor souhlasí, aby proběhlo v rozsahu loňského roku včetně stejné finanční podpory od klubu.

Na závěr byla jednatelka N. Horáčková pověřena výborem klubu, aby převedení bankovního klubového účtu z pobočky Prahy 1 na Prahu 6 (z důvodu lepší dostupnosti), dále zajistila zrušení podpisového vzoru bývalé pokladní D.Aufartové a zařídila podpisový vzor stávající pokladní J. Novákové a dále zajistila zavedení elektronického bankovnictví z důvodu lepšího a pružnější přehledu o platbách.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z členské schůze 22.4.2006

Datum a místo konání: 22.4.2006, Češňovice u Českých Budějovic

Omluveni: Holkovi, Tomasová, Prášil, Dybová

Přítomni: viz „Prezenční listina“

Program:
1/ Zahájení

2/ Zprávy funkcionářů

3/ Plán akcí na rok 2007

4/ Schválení chov.řádu

5/ Volby

6/ Diskuse, závěr

Předsedkyně klubu I. Novákové zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

a, jako první svou zprávu přečetla I. Nováková – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

b, jednatelka přítomné seznámila s počtem členů klubu, který ke dni konání schůze činil 59

c, poradkyně chovu přednesla chovatelskou zprávu – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

d, pokladní zprávu přečetla jednatelka – bude otištěna ve Zpravodaji

Plán akcí na rok 2006

Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2007, místo konání bude ještě včas upřesněno

Letní výcvikový tábor bouvier+briard – srpen 2007 –místo konání Spáleniště

Speciání výstava, svod a bonitace – podzim 2007 – místo konání a bude upřesněno.Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

odsouhlaseno všemi hlasy

Návrh na schválení „Řádu ochrany zvířat při chovu psů“ + Zápisní řád, který vypracovala ČMKU.

Zápisní řád:
čl.3 Chovní jedinci bod 1 – doplnit o změnu
- odsouhlaseno

čl.7 Vrh doplnění o bod 7 - odsouhlaseno

čl.9 Zápisy štěňat do plemenné knihy – bod 4 rozšířen - odsouhlaseno
čl.10 Zápis import.jedinců do plemen.knihy – přibyde bod 3 -
odsouhlaseno

přidání bodu 5 - 1 se zdržel

Volby
pro tajné volby hlasovalo 9 přítomných

pro veřejné 5 a jeden se zdržel

Členská schůze zvolila 10 lidí – viz kandidátka

Návrh pana Trávníčka na zrušení povinné zkoušky z výkonu pro udělení titulu Český Šampion

- M.Borkovec, J.Rejman, V.Zůbek důrazně nesouhlasí a většina přítomných se přiklání k tomuto názoru, vzhledem k tomu, že FB je pracovní plemeno.

Závěr + usnesení:
členská schůze bere na vědomí:
a) zprávy funkcionářů
b) plán akcí na rok 2007
c) schválený řád „Ochrany zvířat při chovu psů“
d) zvolila členy nového výboru

usnesení schváleno členskou schůzí

Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala jim za účast na schůzi.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 5.3.2006

Datum a místo konání: 5.3.2006, restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9 v Praze

Přítomni: Dybová, Zuzaňáková, Horáčková, Aufartová, Rudišová, Prášil, Nová

Omluveni: Nováková, Tomasová, Maruška

Program:
1/ Došlá pošta
2/ Zprávy funkcionářů
3/ Příprava členské schůze
4/ Příprava klubové výstavy, svodu a bonitace
5/ Diskuze + závěr

1/ Na adresu předsedkyně klubu došla žádost od pí.Nadi Střalkové o rozšíření aprobace rozhodčího na plemeno FB – odsouhlaseno výborem. Oznámení z ČMKU o ukončení platnosti stávajícího chovatelského řádu a zaslání znění řádu nového.

2/ Své zprávy přednesly poradkyně chovu J.Zuzaňáková, pokladní klubu D.Aufartová informovala výbor o stavu financí – na účtu k 31.1.2006 je 43.832,19 Kč a v hotovosti ke 4.3.2006 je 32.951,50 Kč.

3/ Návrh programu členské schůze :
1) zahájení

2) zprávy funkcionářů
3) plán akcí
4) volby do výboru
5) usnesení a závěr
- návrh programu odsouhlasen výborem

4/ Příprava klubové výstavy – zajištěn maďarský rozhodčí Sandor Szabo

Vedoucí kruhu, zapisovatel, katalogy, posudkové listy, ceny, CAC karty – zajistí I.Nováková /v případě potřeby R.Nová a N.Horáčková/

Diplomy – zajistí N.Horáčková

Svod a bonitace – rozhodčí M.Krinke, bonitační komise – Zuzaňáková, Horáčková, hospitace – I.Nováková

5/ Odsouhlasena výborovou schůzí pravidelná roční platba pro správce klubových webových stránek 2000,- Kč. Smlouvu zajistí I.Nováková

zapsala N.Horáčková, jednatelka klubu


Zápis ze členské schůze 28.5.2005

místo konání: 28.5.2005, Češňovice u Českých Budějovic

Omluveni: Aufartová, Rudišová, Hrubá, Dybová, Kývalová

Přítomni: viz „Prezenční listina“

Program: 1) Zahájení

2) Zprávy funkcionářů

3) Plán akcí na rok 2006

4) Diskuse

5) Usnesení, závěr

Předsedkyně klubu I. Novákové zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

a) jako první svou zprávu přečetla I. Nováková – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

b) jednatelka přítomné seznámila s počtem členů klubu, který ke dni konání schůze činil 65

c) poradkyně chovu přednesla chovatelskou zprávu – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

d) následovala revizní zpráva, kterou přečetl předseda revizní komise M.Prášil – bude otištěna v příštím Zpravodaji

e) pokladní zpráva za loňský rok byla otištěna ve Zpravodaji č. 1/2005

Plán akcí na rok 2006

Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2006, místo konání bude ještě včas upřesněno

Letní výcvikový tábor bouvier+briard – srpen 2006 –místo konání Spáleniště

Speciání výstava, svod a bonitace – září 2006 – místo konání ranč Hermelín

Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

odsouhlaseno všemi hlasy

Návrh p. Skaličky platit veškeré klubové poplatky bankovním převodem. Členská schůze ukládá výboru toto zajistit.

Otázka pí. Holkové zda by nebylo vhodné a možné prezentovat FB v kynologických

časopisech.

Připomínka M.Borkovce týkající se webových stránek bouvier klubu – častější aktua-

lizace. Reakce R. Nové – nutná spolupráce všech členů klubu, kteří mají možnost posílat fotky či materiály na adresu tisk. referentky a ta je ráda uveřejní.

Na adresu předsedkyně došel dopis resp. dotaz od pí. Kubíčkové zda by nebylo vhodné uchovňovat FB pouze se zkouškami.

D.Putíková by souhlasila na 1 rok na zkoušku

J.Holková „mnoho lidí se psy cvičí, ale nemají čas nebo možnosti zkoušku udělat“

J.Zuzaňáková – ze 13 chovných psů mají zkoušku 3

pí.Maňasová nesouhlasí i přesto, že se psem cvičí. Myslí si, že by opadl už tak malý zájem o štěňata FB.

Odhlasováno 13 proti povinné zkoušce

1 pro
2 se zdrželi

Dotaz D. Putíkové zda by bylo možné na náklady klubu zajistit na odpoledne na ranči

Hermelín placeného figuranta. (po skončení speciální výstavy, svodu a bonitace by proběhlo zábavné výcvikové odpoledne a v rámci tohoto odpoledne by se zajistil i figurant).

I.Nováková poděkovala všem za velkou účast na klubové výstavě.

Závěr + usnesení:

členská schůze bere na vědomí:
a) zprávy funkcionářů
b) plán akcí na rok 2006
c) zajištění placení klub.poplatků bankou
d) zavrhnout návrh pí. Kubíčkové týkající se zkoušky jako podmínky pro chovnost

odsouhlaseno členskou schůzí

Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala jim za

účast na schůzi.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze

Datum a místo konání : 11.7.2004, Praha /rest.Splendid/

Přítomni :
I.Nováková, R.Nová, N.Horáčková, L.Rudišová, L.Tomasová, L.Dybová

Omluveni :
D.Aufartová, M.Prášil, P.Maruška, J.Zuzaňáková

Program :
1/ Došlá pošta
2/ Příprava speciální výstavy
3/ Příprava členské schůze
4/ Návrh rozhodčích na NV a MVP pro rok 2005
5/ Diskuze

1/ Uvítání. Došlá pošta : Info z ČKS – formulace k upřesnění zákona na ochranu zvířat proti týrání /týká se kupírovaných zvířat – viz zpravodaj/, cestování se psem po Evropě /viz zpravodaj/, zápisy z předsednictva ČKS, návrh na pořádání výstav a na delegaci rozhodčí na MVP a NV pro následující kalendářní rok. Výbor projednal stížnost paní Borkovcové ohledně pozdního vyřizování agendy poradkyně chovu. Vzhledem k nepřítomnosti paní Zuzaňákové na schůzi jí bude stížnost zaslána, aby měla možnost se k záležitosti vyjádřit a následně věc bude projednána.

2/ Příprava speciální výstavy, svodu a bonitace – proběhne 11.9.2004. Navrhovaný rozhodčí : pan Řehánek (zajistí L.Dybová); vedoucí kruhu a ředitele výstavy zajistí paní Zuzaňáková. Ceny pro speciální výstavu má na starosti paní Dybová. Na náklady na rozhodčího a na ceny bude paní Dybové vyplacena záloha 4000,- Kč pokladní klubu. Paní zuzaňáková zajistí dostatečný počet CAC kartiček a diplomů pro tuto výstavu.

3/ Příprava členské schůze – termín 21.8.2004 od 10.00 hod v areálu Spáleniště v rámci letního výcvikového tábora BOBR. Pozvánka na členskou schůzi spolu s programem – otištěna ve zpravodaji 2/2004. Zprávy funkcionářů, kteří se nemohou zúčastnit schůze, budou dodány předsedkyni I.Novákové nejpozději do 7.8.2004 (jedná se zejména o zprávy poradkyně chovu, pokladní a revizní komise !!)

4/ Výbor sestavil návrh rozhodčích na rok 2005.

Byl odsouhlasen návrh na změnu místa konání klubové výstavy v roce 2005. Výstava bude realizována společně s Briard klubem pravděpodobně dne 28.5.2005 na Hluboké nad Vltavou u Českých Budějovic. Výstava bude posuzována rozhodčím p.Jean Jacques Dupas z Francie. (v současné době je vše v jednání, údaje budou upřesněny).

Speciální výstava proběhne tradičně v Novém Jičíně 10.9.2005, navrhovaný rozhodčí : Jaroslav Marek.

Zapsala dne 11.7.2004 Nataša Horáčková

Jednatelka klubu BdFCB


Zápis z výborové schůze

Datum a místo konání : 29.2.2004, restaurace hotelu Splendid, Praha 7

Přítomni : Rudišová, Aufartová, Zuzaňáková, Maruška, Nová, Prášil, Nováková, Dybová, Horáčková

Omluveni : Tomasová

Program : 1/ Zahájení

2/ Zprávy funkcionářů – došlá pošta

3/ Příprava klubové výstavy, svodu a bonitace

4/ Různé, diskuze

5/ Závěr

1/ Zahájení provedla a všechny přítomné pozdravila na první výborové schůzi v novém roce předsedkyně I. Nováková

2/ Na adresu I.Novákové došlo potvrzení o přidělené dotaci z ČKS, dále poštovní poukázka na zaplacení členského příspěvku do ČKS.

Dlouholetý člen klubu pan Dušan Ostrovský se osobně odhlásil a poděkoval klubu za činnost.

Na adresu jednatelky klubu došel od pana Tibora Havelky souhlas s posuzováním BdF na MVP Ostrava a České Budějovice. Z ČMKU došel potvrzující dopis na námi pořádané výstavy : klubová výstava – 8.5.05 a speciální výstavu 11.9.04 se zadáváním CAC.

Pokladní D. Aufartová o stavu financí k 31.1.2004 – stav BÚ 28 189,50. Stav pokladny 31 344,50 Kč.

Kompletní zpráva poradkyně chovu vyjde ve zpravodaji č.1/2004.

Dále seznámila výbor s dotazem pí.Vodráškové ohledně uchovnění jejího psa. Výbor poradkyni pověřil, aby pí.Vodráškové písemně odpověděla.

3/ Rozhodčí na klubovou výstavu, svod a bonitaci – pan Milan Krinke.

Bonitační komise – Zuzaňáková, Horáčková.

Hospitace – svod, bonitace – I.Nováková.

Poháry a ceny pro vítěze tříd – Horáčková

Vedoucí kruhu – Rudišová.

Zapisovatelka – Aufartová.

4/ Předsedkyně přítomným přečetla ze Zápisu z ČMKU od pí. Polákové – „Psi nezařazení na výstavě v katalogu chybou pořadatele nebo zaviněním pošty musí být posouzeni, jestliže vystavovatel doloží, že splnil všechny podmínky, přihlášku prokazatelně odeslal a výstavní poplatek zaplatil.“

Výbor odsouhlasil žádost paní Boženy Ovesné o rozšíření aprobace posuzování o naše plemeno BdF.

Zapsala jednatelka

Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze

Datum a místo konání : 23.2.2002 restaurace Krystal, Sokolovská 99, Praha 8

Přítomni : Nováková, Nová, Maruška, Rudišová, Prášil, Tomasová, Zuzaňáková, Aufartová, Horáčková

Omluveni : Dybová

Program : 1/ Došlá pošta

2/ Zprávy funkcionářů

3/ Příprava klubové výstavy, svodu a bonitace

4/ Příprava členské schůze – předběžně

5/ Různé

1/ Na adresu předsedkyně I.Novákové došlo :

z ČKS dopis, aby náš klub zaslal na ÚKOZ chovatelský řád plemene BdF. Do konání výborové schůze došel schválený zpět.

žádost z plemenné knihy, aby vyhodnocovatel RTG DKK MVDr.Marek Pepřík zasílal kopie výsledků RTG přímo na plemennou knihu ČKS.

z ČMKU nový standard BdF – překlad byl zaslán na standardní komisi ke schválení

Na adresu jednatelky N.Horáčkové:

návrh z časopisu Planeta zvířat o vzájemné spolupráci – předáno tiskové referentce

email z japonského bouvier klubu – předáno L.Tomasové

dopis od pana J.Marka týkající se místa konání letošní speciální výstavy ovčáckých a pasteveckých plemen.

2/ Zpráva pokladní klubu : po zaplacení dotací za rok 2000 a 2001 z ČKS je

na kontě našeho klubu 21141,08 Kč

hotovost činí 15679,60 Kč

Tento stav je k 22.2.2002, taktéž k tomuto datu zaplatilo členské příspěvky 55 členů.

Poradkyně chovu sdělila, že jsou zatím vydány 2 krycí listy, 2 feny jsou nakryté a 1 fena porodila.

Tisková referentka apeluje na všechny členy, pokud mají nějaké zajímavé zprávy či zajímavosti týkající se bouvierů, aby je zaslali na její adresu. Spolu s fotografiemi. Uzávěrka zpravodaje č.1/2002 bude 10.3.2002.

3/ Svod, bonitace a klubová výstava se bude konat 11.5.2002 v Praze.

Delegovaný rozhodčí - pan Jiří Pětioký

Bonitační komise - J.Zuzaňáková, L.Dybová

Vedoucí kruhu - P.maruška

Poháry pro KV a BOB zajistí N.Horáčková – cenový limit 2000,- Kč (odsouhlaseno výborem).

4/ Termín a místo konání členské schůze – 23.8.2002 na Lipně. Upřesnění místa bude uvedeno na pozvánkách.

Letošní letní výcvikový tábor se bude konat v termínu od 18.- 24.8.2002 na Lipně. Vzhledem k tomu se posune termín naší speciální výstavy v Novém Jičíně na 31.8.2002. (odsouhlaseno výborem)

5/ Návrh na zřízení domény BdF CB za 800,- Kč/rok + zřizovací poplatek. Výbor odsouhlasil. zajištěním pověřena tisková referentka. Webová adresa bude zveřejněna ve zpravodaji.

Výbor se usnesl, aby majitelé všech chovných zvířat (psi i feny) při registraci chovnosti zaslali také fotku psa / feny. Fotka bude zveřejněna s kartou chovného jedince.

Seznam chovných psů se napříště bude uveřejňovat v březnovém čísle, aby byla zajištěna kontrola, že majitelé těchto psů mají zaplaceny členské příspěvky na příslušný rok.

Padl návrh přejít k jinému vyhodnocovateli RTG DKK – většinou hlasů byl návrh zamítnut, 1 se zdržel hlasování.

Předsedkyně I.Nováková přednesla výboru žádost o možnost rozšíření aprobace posuzování na plemeno flanderský bouvier. Odsouhlaseno výborem.

zapsala jednatelka

Nataša Horáčková

 

Zápis z výborové schůze 11

 

 

 Zpráva z členské schůze dne 15.4.2012

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program 1) Zahájení

2) Zprávy funkcionářů

3) Volby

4) Diskuse

5) Závěr

 

1)      Předsedkyně klubu Iveta Nováková přivítala všechny přítomné a přečetla program, který byl všemi hlasy odsouhlasen.

 

2)      a) První zprávu přítomným přečetla předsedkyně I. Nováková – celá zpráva bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje

b) Chovatelskou zprávu přečetla poradkyně chovu L. Tomasová – bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje

c) Pokladní klubu přítomné seznámila se stavem pokladny a bankovního účtu – celá zpráva bude také v dalším čísle Zpravodaje

d) Předseda revizní komise L. Skalička přečetl svou zprávu – bude uveřejněna v dalším čísle Zpravodaje

e) Jako poslední zprávu přečetl předseda výcvikové komise M. Borkovec – i tato zpráva bude v celém znění v dalším čísle Zpravodaje

 

3)      Členskou schůzí byla navržena a schválena volební komise ve složení:

Jaroslav Rejman, Dita Putíková a Petra Krásová. Komise zkontrolovala a sečetla volební lístky a konstatovala, že navržená kandidátka ve složení:

Výbor – Adámková Šárka. Borkovec Michal, Borkovcová Pavlína, Horáčková Nataša, Nováková Iveta, Nováková Jindřiška, Tomasová Lenka

Revizní komise – Ing.Skalička Vladislav, Prášil Martin, Ing. Tomas Jiří

byla zvolena na další volební období.

 

4)      Členská schůze úkoluje výbor, aby se zabýval možností v roce 2014 při pořádání

Evropské výstavy pořádat Speciální výstavu flanderských bouvierů.

Proběhla také diskuse o tom zda v budoucnosti budeme pořádat Mistrovství republiky či závod bouvier speciál. Pro letošní rok samozřejmě bude Mistrovství republiky, neboť veškeré přípravy jsou již v běhu.

 

5)      Závěrem předsedkyně klubu poděkovala přítomným za, jak podotkla „velkou“

účast a se všemi se rozloučila.

 

 

Zapsala jednatelka BdFCB

Nataša Horáčková

Zápis z výborové schůze 11.3. 2012 Praha

 

Datum a místo konání: 11.3.2012, restaurace Mlsná koza, Praha 5, Újezd 8

Přítomni: Borkovec M., Nováková J., Tomasová L., Horáčková N.,

Nováková I., Prášil M.

Omluveni: Borkovcová P., Skalička L.

 

Program: 1)Zahájení – došlá pošta

2) Kontrola zápisu z min. výborové schůze

3)Zprávy funkcionářů

4)Příprava KV, svodu a bonitace

5)Různé

6)Závěr

 

 

1)Všechny přítomné přívítala předsedkyně klubu I.Nováková.

Z ČKS došla na adresu předsedkyně členská základna.

 

2)a) mistrovstí ČR franc.ovčáků a flander. bouvierů proběhne

bez účasti beauceronů.

Na ČMKU je nahlášen CACT na výše zmíněnou akci pro plemena briard a

Flanderský bouvier.

b) členové od kterých nemá klub k dispozici emailovou adresu jednatelka

klubu obeslala a poté doplnila emailové adresy na klubové webové

stránky. Apelace na zbývající členy, aby z důvodů urychlení komunikace,

pokud mají emailovou adresu jí zaslali buď na adresu jednatelky, tiskové

referentky nebo předsedkyně klubu.

 

2) Zprávy funkcionářů:

- jednatelka oznámila, že ke dni 11.3.12 máme 49 členů

-          pokladní zpráva: na bance je zůstatek 38.760,30 Kč

-          v pokladně 27.901,- Kč

oznámila pokladní J.Nováková, dále předala jednatelce N. Horáčkové účetnictví k revizi pro L. Skaličku

-          poradkyně chovu přítomné seznámila s počtem narozených štěňat

v roce 2011 – 17 z toho zapsaných 14, byla importována 1 fena

krycí listy jsou vystaveny 3 z toho 1 z loňska a 2 vystavené v letošním roce, 2 feny jsou v současné době nakryté.

 

4) 4) Příprava KV, svodu a bonitace. Poháry , posudkové listy a diplomy

I.Nováková. Na svodu a bonitaci jako rozhodčí – I. Nováková,

Bonitační komise ve složení: L.Tomasová, N.Horáčková a P.

Borkovcová.

Ti členové výboru, kteří by se nezúčastnili členské schůze musí zaslat

své zprávy na adresu předsedkyně.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce budou volby, připravil výbor

předběžnou kandidátku.

 

 

5) - Od 1.1.2012 platí pro všechna narozená štěňata čipování.

- Pokladní klubu informovala výbor, že obdržela od ČKS dotaci 10000,-

určenou pro MR fr.ovčáků a FB 2011. Výbor odsouhlasil, že tato částka

byla vyplacena na základě předložených dokladů garantovi akce

Michalu Borkovcovi. (předložení dokladů = vyúčtování dotace)

Na závěr předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

 

 

Zapsala jednatelka

Nataša Horáčková

 

Zápis výborové schůze 23.10.2011 Praha

Přítomní: Nováková Iveta, Nováková Jindřiška, Borkovcová Pavlína, Borkovec Michal, Prášil Martin, Skalička Vladislav

Omluveni: Horáčková Nataša, Rejman Jaroslav, Tomasová Lenka

Program:

· Zahájení

· Došlá pošta

· Zprávy funkcionářů

· Zhodnocení akcí 2011

· Plán akcí na rok 2012

· Různé

· Závěr

1. Zahájení - Předsedkyně přivítala zúčastněné a zahájila schůzi .

2. Došlá pošta

plán výstav na rok 2012 a určení rozhodčích na jednotlivé výstavy – splněno

plán akcí v rámci ČKS – Mistrovství republiky FO a FBO a Mistrovství světa – nahlásí I. Nováková

meilem přišlo pozvání na meeting WUB při MS v Dánsku – zápis bude zveřejněn na webu a ve zpravodaji

3. Zprávy funkcionářů – poradce chovu zprávu nedodala

- pokladní seznámila se stavem pokladny

4. zhodnocení akcí v roce 2011

- klubová výstava Mladá Boleslav- akce lehce ztrátová, spolupráce se neosvědčila

- speciální výstava Brno – Rybníček – akce skončila ziskem, bohužel pořádání bylo postaveno na členech ze vzdálených míst.

- MR FO a FBO – RZY v Orlických horách – finančně na nule,

- Výcvikově úspěšná akce

- Na rok 2012 se bude připravovat nové logo

5. Plán akcí na rok 2012 – KV – Netolice – Podroužek – duben 2012

- tábor BOBRHOR – RZY v Orlických horách – přelom 7/8 2012

- SV – Horní Jelení – 8.9.2012

- MR FO a FBO – RZY v Orlických horách – 15.9.2012

- MS – Německo – říjen 2012

6. Různé – tábor BOBRHOR proběhne v RZ Astra ve Rzech v termínu 28.7. – 4.8.

- WEB klubu – výbor odsouhlasil odměnu za vytvoření webu

pro paní Zajícovou ve výši 5000,- Kč

-WEB klubu zůstal bohužel u aktivity jednoho člověka, i přes to, že v rámci možností webu je zapojení i ostaních členů klubu..

- je potřeba doplnit e-mailové adresy členů, zájemcům bude možné zasílat zpravodaj elektronicky – zajistí N. Horáčková

- UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY:

Příspěvek na reprezentaci v rámci dotací od ČKS. Reprezentanti účastnící se Mistrovství světa za jednotlivá plemena mají možnost prostřednictvím klubu požádat o příspěvek na reprezentaci, za předpokladu, že splní podmínky dané ČKS tzn. před mistrovstvím projdou na území ČR 2x výběrovým závodem v kategorii IPO3 . Pro plemeno flanderský bouvier se jedná o dva závody a to: účast na VS IPO a účasti na MR FO a FBO.

Zapsala Pavlína Borkovcová

 

Zápis z členské schůze konané 30.4. 2011 v Mladé Boleslavi

Datum a místo konání: 30.4.2011, Mladá Boleslav, výstaviště

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Nováková J., Tomasová L., Nováková I.

Program: 1)Zahájení

2)Zprávy funkcionářů

3)Různé, diskuse a závěr

1)Všechny přítomné přívítal a zároveň zahájil schůzi místopředseda

Martin Prášil.

2) Zprávy funkcionářů:

- zprávu předsedkyně přečetl místopředseda Ma. Prášil

- pokladní zprávu přečetla za omluvenou pokladní J. Novákovou

přečetla jednatelka N. Horáčková

- chovatelskou zprávu přečetl J. Rejman

všechny zprávy budou otištěny v příštím čísle Zpravodaje

3) V diskuzi vznesla návrh Bára Andělová zda by bylo možné v budoucnu

místo tetování celý vrh štěňat čipovat. Členskou schůzí byl návrh

odsouhlasen s tím, že se vše musí předložit na ČKS a ve Zpravodaji se

členové dozví termín od kterého bude možné pouze čipovat.

Michal Borkovec všechny přítomné i nepřitomné členy klubu zve na

letošní v pořadí již 3.Mistrovsrví republiky francozských ovčáků a

flanderských bouvierů, které se bude konat ve dnech 24.-25.9.2011.

Propozice a přihláška možno stáhnout na našich klubových stránkách.

Závěrem místopředseda všem přítomným poděkoval za účast a ukončil

členskou schůzi.

Zapsala jednatelka

Nataša Horáčková

Zápis z výborové schůze konané 10.4.2011
Místo konání: 10.4.2011, Praha 5, Štefánikova 48, restaurace u Dělového kříže
Přítomni: Nováková I.,Prášil M., Skalička V., Borkovec M.,
Borkovcová P., Horáčková N.,
Omluveni: Nováková J., Tomasová L., Rejman J.

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Příprava KV, bonitace a členské schůze
4) Různé, diskuse a závěr

1) Všechny přítomné přívítala a zároveň zahájila schůzi předsedkyně Iveta Nováková.

2) Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla za omluvenou pokladní I. Nováková – na účtě – 44.712,22 Kč v pokladně - 29.192,- Kč.
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 59
- poradce chovu L.Tomasová výboru sdělila, že je v současné době 1 fena nakrytá a 1 krycí list a 1 jedna porodila
- podklady pro revizi předala L. Skaličkovi I.Nováková

3)
- Svod a bonitace – bonitační komise: J.Rejman a N. Horáčková, rozhodčí: M.Václavík
- Členskou schůzi za nepřítomnou a omluvenou předsedkyni I. Novákovou místopředseda M. Prášil, který také přečte její zprávu.

4)
Na valné hromadě se zúčastnila za náš klub J. Nováková. Byla zrušena 1 z
možností získání titulu Český šampion, pro FB jako podmínka je opět zkouška z výkonu.
Předsedou výcvikové komise ČKS byl zvolen p. Hodek.
P. Borkovcová informovala o návrhu z časopisu Planeta zvířat – nabídka pořádání výstav a klubových akcích v areálu Hofmanův dvůr.
Hovořilo se také o nutnosti aktualizace našich webových stránek. V současné době již forma našich klubových stránek je nevyhovující.
Iveta Nováková si vzala za své zjistit, jaké jsou na trhu programy (pro nás je důležité, aby měl redakční systém čímž by byla jednodušší aktualizace u jednotlivých psů) a informovat výbor.
Závěrem předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze konané 14.11.2010
Místo konání: 14.11.2010, Praha 5, Štefánikova 48, restaurace u Dělového kříže
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Skalička V., Borkovec M., Borkovcová P., Horáčková N., Tomasová L.
Omluveni: Prášil M.

Program:
1) Došlá pošta
2) Zprávy funkcionářů
3) Zhodnocení akcí
4) Různé, diskuse a závěr

1) Došlá pošta
Na adresu jednatelky N. Horáčkové došlo od ČMKU potvrzení termínů výstav BdF:
KV – 30.4.2011 Mladá Boleslav
SV – 18.9.2011 Brno
Na adresu předsedkyně I. Novákové: došel dopis o z ČKS o zvýšení cen PP, dále došla pozvánka na plénum ČKS – za náš klub se zúčastní I.Nováková (prosinec 2010 – 20té výročí od založení ČKS)
12. března 2011 - valná hromada ČMKU

2) Zprávy funkcionářů
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – na účtě – 46.651,- Kč,
v pokladně 18.128,- Kč. V letošním roce klub pořádal 3 akce a všechny byly se ziskem:
KV Netolice – zisk 3.062,- Kč
SV Horní Jelení - 4.083,- Kč
MS FB Česká Třebová 7.436,- Kč
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 62
- poradce chovu L.Tomasová výboru sdělila, že je v současné době 1 fena nakrytá a 1 nezabřezla
- L.Skalička informoval o revizních zprávách (otištěny budou ve Zpravodaji č.4/2010) a výbor odsouhlasil, aby pokladní srovnala stav v pokladně.

3) Zhodnocení akcí
MR a MS shrnul Michal Borkovec:
Mistrovství republiky 4.9.2010 – bylo přihlášeno celkem 18 psů z toho 5 bouvierů. Michal Borkovec navrhl, aby se toto mistrovství v příštím roce konalo ve Rzy u Náchoda v termínu 24.9.2011 ve spolupráci s briard a beauceron klubem. – odsouhlaseno výborem
MS bouvierů: proběhlo ve dnech 1.-3.10.2010. Vyúčtování z celé akce bylo předáno pokladní J.Novákové. Povídání a fotografie z MS jsou ve Zpravodaji č. 3/2010. Ještě jednou z tohoto místa děkujeme všem, kteří pomáhali při organizaci MS.

4) Různé, diskuse a závěr
Členská schůze se bude konat dne 30.4.2011 v Mladé Boleslavi po skončení posuzování a před svodem a bonitací.
Výbor odsouhlasil žádost o aprobaci posuzování FB pí. Petře Márové.
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 30.05.2010
Dolany u Kralup nad Vltavou,
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Skalička V., Borkovec M.,
Borkovcová P., Horáčková N.

Program:
1) Došlá pošta
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy funkcionářů
4) Příprava MR, MS, SV, svodu a bonitace
5) Různé a závěr

1) Na adresu jednatelky N. Horáčkové došlo potvrzení a souhlas od finského kynologického klubu s posuzováním finské rozhodčí Eliny Haapaniemi na
Speciální výstavě v České Třebové.
Na adresu předsedkyně I. Novákové došel dopis o odstoupení z funkce
v revizní komisi R.Nové z rodinných důvodů.
V.Skalička provede kontrolu roku 2009 a zpráva bude otištěna v zářijovém Zpravodaji.

2) Probrán zápis z členské schůze, výbor se zabývá finanční situací klubu
Vzhledem k blížícím se akcím.

3) Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – bude uveřejněna v dalším
čísle Zpravodaje
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 59

4) Mistrovství republiky 4.9.2010 – propozice jsou na webových stránkách
klubu a budou také uveřejněny v dalším klubovém zpravodaji. Toto MR a
také 2 výstavy (speciální bouvierů a klubová briardů) jsou zcela v režii
ZKO Česká Třebová.
MS bouvierů: na klubovém webu jsou uveřejněny veškeré informace,
Přihlášky jsou zasílány na adresu Michaely Skaličkové – k dnešnímu dni
přihlášeni 3 v IPO 3 a 1 v IPO 2. Průběžně budou jména přihlášených uveřejněna na webových stránkách.
Výbor rozhodl o cenách za inzerci v katalogu MS:
Soukromá 600,- Kč 25,- EUR
Firemní 1200,- Kč 50,- EUR
Jménem BdFCB bude zaslána oficielní pozvánka na MS FB na zahraniční kluby flanderských bouvierů.
Vzhledem k tomu, že stále není dostatek sponzorů na pořádání MS FB
apeluje výbor na všechny členy klubu pokud by měli nějaké možnosti,
aby kontaktovali Michala Borkovce.

5) Závěrem poděkovala I. Nováková všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z členské schůze 17.04.2010
Netolice – kemp Podroužek

1) Předsedkyně I.Nováková všechny přítomné přivítala a seznámila s programem schůze.

2) Zprávy funkcionářů:
- předsedkyně I. Nováková přečetla svou zprávu – bude uveřejněna
v nejbližším čísle Zpravodaje
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – bude uveřejněna v dalším
čísle Zpravodaje
- celé znění chovatelské zprávy, kterou přednesla L. Tomasová bude
také uveřejněna ve Zpravodaji
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 57
- revizní zprávu je nutné vypracovat a dodat do dalšího Zpravodaje
- členská schůze toto ukládá revizní komisi

3) Plán akcí 2011:
- duben 2011 – plánována Klubová výstava + svod + bonitace v Netolicích
- květen 2011 – proběhne Bouvier Cup v České Třebové
- srpen 2011 – BoBrHor tábor na Spáleništi
- září 2011 – speciální výstava + svod + bonitace a Mistrovství republiky francouzských ovčáků a flanderských bouvierů se bude konat v České Třebové
Plán akcí byl odsouhlasen členskou schůzi všemi hlasy.

4) Poradkyně chovu upozorňuje na nutnost posílat originály dokladů při
Přeregistraci jedince – bude otištěno ve Zpravodaji.
J. Rejman dal návrh na pořádání povinného svodu plemeníků jednou za dva roky, aby majitelé chovných fen měli možnost chovné psy shlédnout.
Vzhledem k tomu, že finanční situce klubu není příliš příznivá výbor se jí bude zabývat.
D. Putíková dala návrh, aby si chovatel mohl při označení štěňat vybrat dvou způsobů – čipovat či tetovat (tato možnost výběru je např. v klubu skotských teriérů). I. Nováková vysvětlila z jakého důvodu toto není možné v našem klubu – platí tedy nadále tetování do levého ucha.
Vzhledem k tomu, že existuje vakcína proti vzteklině s 3letou imunitou, je nutné v propozicích našich klubových akcích uvádět ….. aby pes byl v imunitě…..

5) Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE 19.12.2009
Restaurant u Veselého bizona Praha

Zúčastnění: Prášil, Nová, Borkovec, Borkovcová, Skalička, Tomasová, Rejman
Omluveni: Horáčková, Nováková I.(na telefonu), Nováková J.

Místopředseda přivítal zúčastněné a zahájil schůzi.

1) Došlá pošta
- pozvánka na sjezd ČKS
- vyúčtování MR FO a FBO
- pozvánka na sjezd chovatelských klubů 13.3.2010 – za klub pojede Nováková I.

2) Zprávy funkcionářů
- chovatelská zpráva – žádná fena není nakryta
- zpráva revizní komise- bude vypracována do členské schůze
- na webu BdFCB chybí výsledky MR a MS doplnění zajistí Borkovcová

3) Členská schůze 2010
- proběhne po Klubové výstavě, svodu a bonitaci v sobotu 17.4.2010
- funkcionáři připraví své zprávy

4) Vyúčtování MR ČR f¨FO a FBO
- konečná dotace z ČKS ve výši pouze 5000,- Kč pro všechny zúčastněné kluby a pořadatele dohromady
- dle smlouvy s ZKO ČT Javorka zapaltí náš klub 4000,- Kč
- dle dalšího jednání zůstatek 4000,- Kč bude přesunut do nákladů MS FBO 2010

5) Pořádání MR ČR v roce 2010
- výbor odsouhlasil pokračování spolupráce v pořádání MR s ZKO ČT Javorka
- pokud se budou chtít na spolupráci podílet i ostatní dva kluby proběhne i v roce 2010 dne 4.9. MR ČR FO a FBO
- v případě, že ostatní kluby nebudou nadále spolupracovat proběhne v tomto termínu a na stejném místě(stadion) Bouvier speciál
- financování MR bude rozděleno na dotaci z ČKS a sponzorský příspěvek – sponzora přislíbil zajistit Borkovec M.
- setkání všech tří klubů a pořadatelské organizace domluví Nováková I.( za klub Nováková,Borkovec)

6) Pořádání MS FO 2010
- vznikl odkaz na MS na stránkách BdFCB
- N.Horáčková má kontakt na šéfredaktorku časopisu Pes přítel člověka. Domluví schůzku, které se i zúčastní Borkovec M. a Nováková I.
- Podpora města Česká Třebová – zajistí Rejman
- Je potřeba oslovit a domluvi posuzování slovenského rozhodčího p.Majtase

7) Různé
- Rejman J. požádal o kartičky na výstavu, chybí některé tituly vydání zajistí Horáčková( Nováková I.)
Místopředseda ukonči schůzi a popřál zúčastněným pěkné svátky.

Zapsala Borkovcová P.


Zápis z členské schůze 25.4.2009, kemp Podroužek, Netolice

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Plán akcí
4) Diskuse
5) Závěr

1) Zahájení
Místopředseda klubu Martin Prášil zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné.

2) Zprávy funkcionářů
a, jako první zazněla zpráva předsedkyně I.Novákové
b, chovatelskou zprávu přečetla Lenka Tomasová
c, se stavem financí v našem klubu přítomné seznámila pokladní klubu Jindřiška Nováková
d, zazněla zpráva jednatelky, která přítomné seznámila se současným stavem členské základny
e, revizní zprávu přečetl Vladislav Skalička
všechny tyto zprávy budou otištěny v dalším čísle Zpravodaje

3) Plán akcí na rok 2010
Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2010, místo konání bude ještě včas upřesněno
Letní výcvikový tábor bouvier+briard – srpen 2010–místo konání Spáleniště
Speciální výstava, svod a bonitace – podzim 2010 – místo konání a přesný termín bude upřesněn.Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

4) Diskuse
- Jaroslav Rejman navrhl, aby poradkyně chovu pokud možno dohlížela na dodržování, aby součet RTG DKK u obou rodičů byl maximálně 3/3.
- Lenka Tomasová požaduje, aby v žádosti o vystavení krycího listu bylo vyplněno číslo zápisu feny a výsledek RTG DKK, neboť na její adresu nechodí kopie výsledků od vyhodnocovalet FB MVDr. Pepříka – jednatelka klubu se zavazuje, že kontaktuje Dr. Pepříka a zjistí proč tyto výsledky nejsou zasílány na adresu poradkyně chovu.
- Michal Borkovec apeluje na členy klubu pokud vědí o nějakých sponzorech, kteří by měli zájem o sponzorování MS bouvierů v IPO I – III v roce 2010, které se bude konat v České republice, aby jej kontaktovali a on vysvětlí a dohodne veškeré podrobnosti.
- Dita Putíková se vyjádřila lítost, že se na MS ČR franc. plemen a FB soutěží kromě IPO I-III, pouze v ZM kategorii dle NZŘ a ne v ZVV1 a ZVV2.

5) Závěr
Na závěr předsedkyně Iveta Nováková poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 28.2.2009

Datum a místo konání: 28.2.2009, restaurace U Matouše, Preslova ul., Praha 5
Přítomni: Nováková I., Horáčková, Borkovcová, Borkovec, Tomasová, Rejman, Skalička
Omluveni: Nová, Nováková J., Prášil

Program:
1) Zahájení
2) Došlá pošta
3) Zprávy funkcionářů
4) Klubová výstava
5) Různé
6) Závěr

1)
Předsedkyně I.Nováková všechny přítomné přivítala

2)
Došlá pošta:
- Smlouva s Plemennou knihou - bude uveřejněna ve zpravodaji
- Žádost o nahlášení delegáta na valnou hromadu ČMKU – pojede Nováková I.
- Pozvánka na MS v Belgii – odpovězeno, MS má podporu i BdFCB
- Z ČMKU přišla žádost na návrh rozhodčích pro Brno 2010
- Z časopisu Psí sporty přišel dotazník zabývající se zdravím plemene – vyřídila Nováková I., Tomasová

3)
Kontrola úkolů z minulé schůze
- Smlouva na ČKS předána
- RTG žádné nové výsledky nepřišly – kontrola aktuálnosti na webu- zodpovídá Borkovcová
- Je potřeba objednat rozhodčího(NZŘ) na tábor BOBRHOR Spáleniště 2009 – zodpovídá Nováková I.
- Dořešení přípravy MR FO a FB 2009, startovné ve výši 500,- ; změna ve smlouvě. Pokud dojde k překročení rozpočtu BdFCB uhradí max. 4000,-. V této souvislosti bylo domluveno, že částku 2000,- uhradí BdFCB a částku 2000,- uhradí M.Borkovec.
- Smlouvu zpracuje , podepíše a odešle Nováková I.
- MS FBO 2010 – příprava rozdělena do 3 fází, 1.fáze bude hotova do červena 2009. Do tohoto termínu proběhne jednání s ČKS – Borkovec, a bude vybráno místo konání a upřesněn termín.

4)
Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla I. Nováková – bude uveřejněna v dalším
čísle Zpravodaje
- celé znění chovatelské zprávy, kterou přednesla L. Tomasová bude
také uveřejněna ve Zpravodaji
- jednatelka oznámila počet členů kteří mají zaplacené čl. příspěvky– 51 členů

5)
Příprava Klubové výstavy:
- Rozhodčí pro výstavu p. Christian Janez, rozhodčí pro svod a bonitaci p. Krinke
- Ostatní příprava ( kartičky, vetrinář atd.) zodpovídá Nováková I.
- Míru na psy přiveze Rejman J.
- Ředitel výstavy bude Borkovec M.
- Program členské schůze:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
(VŠICHNI, KTEŘÍ SE CHŮZE NEZÚČASTNÍ, POŠLOU SVÉ ZPRÁVY 14 DNÍ PŘEDEM PŘEDSEDKYNI I.NOVÁKOVÉ)
3) odsouhlasení plánu akcí na rok 2010
4) diskuse
5) závěr
- FCI zřídila nový titul C.I.E
mohou jej získat pouze plemena, u kterých je Mezinárodní šampionát krásy podmíněn pracovní zkoušce. Pokud nejsou majitelé psů z jakýchkoliv důvodů schopni zkoušku udělat, může jim být přiznán titul Výstavní šampion pokud získají 4x CACIB, ze tří různých zemí, přičemž mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout nejméně 1 rok.
více info na www.cmku.cz

6) Závěrem předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast.

zapsala P.Borkovcová


Zápis z výborové schůze 9.11.2008

Datum a místo konání: 09.11.2008, restaurace U Matouše, Preslova ul., Praha 5
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Borkovcová, Borkovec, Tomasová, Rejman, Skalička
Omluveni: Nová


Program:
1) Došlá pošta
2) Zprávy funkcionářů
3) Vyhodnocení akcí
4) Různé
5) Závěr


1)
Předsedkyně I.Nováková všechny přítomné přivítala
Došlá pošta:
- seznámila výbor se smlouvou o vedení plemenné knihy – zodpovídá za předání na ČKS
- upozornění od ČKS o dodání plánu akcí BdFCB na rok 2009
- na adresu L. Tomasové došly 2 posudky RTG DKK od MVDr. M.Pepříka
- na adresu N.Horáčkové došel písemný souhlas od polské rozhodčí Jadwigy Niciewicz s posuzováním BdF na NV Mladá Boleslav 19.-20.7.2009
- I.Nováková obdržela od plemenné knihy ČKS 2 diskety s plemennou knihou BdF

2)
Zprávy funkcionářů:
- pokladní zprávu přečetla J. Nováková – bude uveřejněna v dalším čísle Zpravodaje
- celé znění chovatelské zprávy, kterou přednesla L. Tomasová bude
také uveřejně na ve Zpravodaji
- jednatelka oznámila počet členůk dnešnímu dni – 67

3)
Vyhodnocení akcí:
- Speciální výstava 21.9.2008 v České Třebové proběhla bez problémů.
- Bouvier cup – celý článek s výsledkovou listinou bude uveřejněn ve Zpravodaji č.4.
- Na letním táboře na Spáleništi proběhly zkoušky KJ – ZOP-ZPU2, všichni zúčastnění byli úspěšní
- Ve Franci bylo pořádáno mistrovství světa francouzských ovčáků a FB zúčastnili se Pavel Čížek – IPO I - 1. místo, Michal Borkovec - IPO III 5. místo (opět článek z mistrovství bude uveřejněn ve Zpravodaji)

4)
- P.Borkovcová informovala, že každý měsíc se pořádá výcvik FB na různých cvičácích.
- V příštím roce se bude konat mistrovství republiky francouzských ovčáků + FB – 5.9.2009. J.Rejman s P.Borkovcovou předložili smlouvu, kterou připravila KK Česká Třebová k tomuto mistrovství. Vzhledem k nejasnosti některých otázek BdFCB požaduje od KK Česká Třebová předložit rozpočet akce a informaci o tom za jakých podmínek se akce zúčastní Briard klub a Beauceron klub – zodpovídá J.Rejman
- v roce 2010 jsme byli delegování, abychom pořádali Mistrovství světa Flanderských bouvierů v IPO I – III, výborem byl určen 3 člený tým
- M. Borkovec – vedoucí
- P. Borkovcová
- V. Skalička
- propozice na KV 2009 v Netolicích 29.4.2009 budou otištěny ve Zpravodaji č.4, členská schůze se bude konat v sobotu dne 28.4.2009 od 18.30 hodin v restauraci kempu v Netolicích.

5)
Závěrem předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast.

zapsala jednatelka
N. Horáčková


Zápis z výborové schůze 20.7.2008

Datum a místo konání: 20.7.2008, restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9, Praha 7
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Borkovcová, Borkovec, Tomasová, Rejman, Prášil, Skalička
Omluveni: Nová

Program:
1) Došlá pošta
2) Zprávy funkcionářů
3) Příprava Speciální výstavy
4) Různé
5) Závěr

1)
Na adresu předsedkyně I. Novákové došla z ČKS statistika narozených štěňat za první pololetí 2008 a vyúčtování z plemenné knihy za totéž období.
Na adresu jednatelky N. Horáčkové došel souhlas ze Slovenské kynologické jednoty s posuzováním p. Zembjaka na naší Speciální výstavě.
Z ministerstva vnitra došly potvrzené stanovy klubu se všemi změnami.
Z ČMKU došly formuláře na návrhy rozhodčích pro rok 2009 na NV a MVP – výbor rozhodčí navrhl.

2)
Pokladní zprávu přednesla J.Nováková – bude otištěna ve Zpravodaji,
Poradkyně chovu L.Tomasová seznámila výbor, že v současné době jsou nakryté 3 feny – paní Holkové, paní Rudišové a sl.J. Novákové.

3)
Speciální výstava – Česká Třebová:
- zajištěn slovenský rozhodčí p. Zembjak
- kartičky CAC, CAJC - zajistí Horáčková
- zapisovatel, vedoucí kruhu, ceny, diplomy, posudkové listy,katalog
zajistí Rejman
- bonitační komise – L.Tomasová
J. Rejman
J. Zembjak


4) Různé
L.Tomasová přivezla staré kulaté poškozené razítko a předala ho revizní komisi ke zlikvidování – mezitím si zajistila razítko nové.
M. Borkovec informoval o účasti našich členů na Mistrovství světa v IPO I – III v holandském Heterenu.
- M. Skaličková s fenou Gora Ensy Egas – IPO I – 6. místo
- P.Čížek se psem Akim Kostelečák – IPO I – 8. místo
- P. Borkovcová s fenou Amanda Daimee Moravia – IPO II – 4. místo, ale vzhledem k tomu, že IPO I a II se sloučily do jedné kategorie tak celkové – 7. místo
- M. Borkovec se psem Gaston Ensy Egas – IPO III – 5. místo a cena pro nejlepší obranu

V příštím roce se toto mistrovství pořádá v Belgii a pro rok 2010 bylo pořádání nabídnuto České republice – výbor jednohlasně souhlasil.
Bude zaslána oficiální žádost o pořádání na holandský klub – zajistí Horáčková.
P. Borkovcová informovala o nabídce od ZKO Česká Třebová o spolupořádání Mistrovství republiky ve výkonu francouzských plemen a flanderského bouviera – odsouhlaseno výborem.
J. Rejman požádal výbor o vypracování nových bonitačních karet – Odsouhlaseno

5)
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

zapsala jednatelka
N. Horáčková


Zápis z členské schůze BdFCB 19.4.2008

Datum a místo konání:19.4.2008, kemp Podroužek, Netolice
Omluveni: Tomasová, Dybová, Rudišová, Skalička, Nová
Přítomni: viz „Prezenční listina“

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Volby do výboru
4) Odsouhlasení plánu akcí
5) Diskuse
6) Závěr

1)
Předsedkyně klubu I. Novákové zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

2)
a, jako první svou zprávu přečetla I. Nováková – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje
b, chovatelskou zprávu přednesla Pavlína Borkovcová za omluvenou Lenku Tomasovou – bude otištěna v dalším čísle Zpravodaje
c, se stavem financí v našem klubu přítomné seznámila pokladní klubu Jidřiška Nováková – bude otištěna ve Zpravodaji.
Nebyla dodána zpráva revizora klubu. Členská schůze proto ukládá její zveřejnění v dalším čísle zpravodaje.

3)
Po předcházejícím odsouhlasení stávajících členů výboru a RK zda jsou ochotní dále vykonávat svou funkci byla výborem klubu navržena tato kandidátka:
Výbor – Nováková Iveta, Nováková Jindřiška, Horáčková Nataša, Prášil Martin, Tomasová Lenka, Dybová Lenka, Borkovcová Pavlína, Rejman Jaroslav, Šmol Jan
RK - Skalička Vladislav, Nová Renata, Borkovec Michal, Rudišová Lada
Z pléna byl do kandidátky výboru navržen panem Trávníčkem – Richard Trávníček.
Tajnými volbami bylo do výboru a revizní komise zvoleno 10 lidí:
Nováková Iveta - 11ti hlasy - předseda
Nováková Jindřiška - 12ti hlasy - pokladník
Horáčková Nataša - 12ti hlasy - jednatel
Prášil Martin - 7mi hlasy - místopředseda
Tomasová Lenka - 11ti hlasy - předseda chovatel. komise
Rejman Jaroslav - 9ti hlasy - bonitační referent
Borkovcová Pavlína - 12ti hlasy - tiskový a propagační referent
RK: - Nová Renata - 10ti hlasy - předseda
- Skalička Vladislav - 10ti hlasy - člen
- Borkovec Michal - 11ti hlasy - člen

- 2 -
Redakční rada zpravodaje: Borkovcová Pavlína, Nová Renata, Nováková Iveta

4) Plán akcí na rok 2009
Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2009, místo konání bude ještě včas upřesněno
Letní výcvikový tábor bouvier + briard – srpen 2009 – místo konání Spáleniště
Speciální výstava, svod a bonitace – podzim 2009 – místo konání a přesný termín bude upřesněn.Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

Odsouhlaseno 10 – pro, 2 se zdrželi

5) Diskuse
– pan Trávníček měl dosti důrazné připomínky k malé účasti paní Lenky Tomasové na výborových schůzích. Předsedkyně odpověděla, že pí. Tomasová v poslední době marodila a že své povinnosti (vystavování KL a odesílání příhlášek vrhů) vykonává zodpovědně;

- upozornění, že někteří chovatelé ve svých inzerátech nabízí štěňata za velmi nízké ceny, čímž zesměšňují plemeno. Každý chovatel by proto měl zvážit ještě před nakrytím feny zda má dostatek zájemců;

- byl podán návrh na změnu stanov článek 15 – návrh: „Výbor klubu se volí na 4 leté funkční období. Členská schůze může jeho členy odvolat a doplnit i během tohoto období.“
Tento bod byl odhlasován jednomyslně, což znamená, že volební období výboru se změnilo z dvouletého na čtyřleté. Výbor BdFCB zajistí změnu stanov u MV a informaci o změně u nadřízených orgánů tj. ČMKU, ČKS;

- Návrh, aby na letošním táboře byly pořádány zkoušky dle zkušebního řádu Kynologické jednoty tzn. ZOP, ZPU1, ZPU2. Odsouhlaseno.

6) Závěr + usnesení
členská schůze bere na vědomí:
a) zprávy funkcionářů
členská schůze schvaluje:
b) plán akcí na rok 2009
c) zvolila členy nového výboru
d) změnu stanov v článku 15

usnesení schváleno členskou schůzí

Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala jim za
účast na schůzi.

zapsala jednatelka : Nataša Horáčková
za správnost: Iveta Nováková zapsala jednatelka
Nataša Horáčková

 


Zápis z výborové schůze 22. 7. 2007

Datum a místo konání: 22.7.2007 v restauraci hotelu „Splendid“
Přítomni: Nováková J., Nováková I., Horáčková,Skalička, Borkovcová,
Omluveni: Prášil, Tomasová, Dybová, Rudišová, Nová
Jako host: Zuzaňáková

Program:
1)Zahájení
2) Došlá pošta
3) Výstava Nový Jičín
4) Návrh rozhodčích na rok 2008
5) Závěr

1) Přítomné přivítala a schůzi zahájila předsedkyně Iveta Nováková

2) Došlá pošta:
- na adresu jednatelky došel souhlas střešní organizace franc.kynologie s posuzováním plemene FB na MVP Praha 17.11.2007

- smlouva o delegaci zahraničního rozhodčího s ČKS

- ma adresu předsedkyně došla dlegace rozhodčího na zkoušky v rámci tábora na Spáleništi

3) Příprava speciální výstavy Nový Jičín:
- rozhodčí M.Václavík
- ředitel výstavy p. Vaníček
- vedoucí kruhu – zodpovídá Zuzaňáková
- diplomy – zajistí Horáčková
- kartičky CAC, CAJC – zajištěné
- ceny – zajištěné
- zapisovatel – zodpovídá Zuzaňáková
- katalog + posud.listy – zajistí Zuzaňáková

- vyúčtování celé akce vypracuje Zuzaňáková
- schválena záloha na výdaje 6000,- Kč

4) Byly vypracovány návrhy rozhodčích na NVP a MVP a odsouhlasena data KV a speciální výstavy na rok 2008

zapsala jednatelka BdFCB
Nataša Horáčková


Zápis z členské schůze 13. 5. 2007

Místo konání: zámecký park Konopiště
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy funkcionářů
3) Plán akcí pro rok 2008
4) Diskuze
5) Závěr

Hlasování o schválení programu – odsouhlaseno všemi hlasy

1. Zahájení
Předsedkyně klubu Iveta Nováková zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

2. Zprávy funkcionářů
Zprávy přečetli předsedkyně klubu Iveta Nováková
Pokladní Jindřiška Nováková
Revizor Vladimír Skalička
Za nepřítomnou poradkyni chovu Lenku Tomasovou přečetla zprávu pí. Borkovcová
Všechny zprávy budou uveřejněny ve zpravodaji klubu Bouvier des Flanders.

3. Plán akcí
Pro rok 2008 výbor BdFCB naplánoval tyto akce:
- Klubová výstava sloučená se svodem a bonitací na Hluboké nad Vltavou (jižní Čechy)
- Tábor BOBR na Spáleništi u Přední Výtoně
- Bouvier Cup (rozhodnutí o pořádání klubové výstavy bez zadání KV při této akci je ponecháno na rozhodnutí výboru)
- Speciální výstava na Moravě

Odsouhlaseno všemi hlasy

Dita Hasoňová – Putíková navrhla možnost konání Speciální výstavy v areálu cvičiště ve Slavičíně u Luhačovic. Areál by byl vhodný jak pro výstavu tak pro pořádání sportovního odpoledne. Je k dispozici ubytování přímo v areálu i figurant.

Členská schůze bere na vědomí

5. Diskuze
- Jakub Gregor se dotazoval, zda by nebylo možné pořádat klubové akce, které se plánují v jižních Čechách, vhodněji pro všechny členy tedy do středu ČR (pro klub by nebylo ekonomické oddělit klubovou výstavu a svod, nebo bonitaci, další problém spočívá v organizaci-např. garance kvalitního zahraničního rozhodčího. Klubová výstava na Hluboké je pro klub zisková, pokud je výstava pořádána pod záštitou někoho jiného např. letošní Konopiště, zisk náleží organizátorovi.)

- Paní Korunková upozornila, že u své chovné feny neměla ve zpravodaji uvedenou zkoušku TART, ačkoliv na to upozorňovala pí. Zuzaňákovou.
(Zkoušky TART nejsou pod FCI, proto není uznávaná – zkouška se bude uveřejňovat po souhlasu členské základny)

- Návrh posílání gratulací do zpravodaje – např. ke složení zkoušky

- Dita Hasoňová-Putíková informovala o využití bouvirů k pasení. Byla vyzvána k napsání článku pro zpravodajk o pasteveckých akcí s bouvierem, kterých se zúčastnila.

- Zpravodaj: Předsedkyně klubu Iveta Nováková požádala členy, aby platili členské příspěvky do stanoveného termínu 31.1. daného roku. V č. 1 se uveřejňují chovní psi, ale jedná se jen o psi členů klubu (ti mají řádně a včas zaplacen členský příspěvek)

- Členská základna souhlasila s termínem 31.1., jako poslední den pro zaplacení členských příspěvků pro daný rok a neuveřejňování chovných psů opozdilcům.

- Návrh pana Borkovce pořádat v ČR zkoušky IPO 3 s mezinárodní účastí (Do budoucna by to mohlo být zajímavé, zatím bohužel nejsou v ČR vhodné podmínky a dostatečná základna).

- p. Zůbek by uvítal víkendové soustředění, které by se týkalo výcviku bouviera. (pí Hasoňová-Putíková navrhla cvičiště ve Slavičíně, pan Borkovec by raději spolupracoval s figurantem, který má s bouvierem zkušenosti – postará se o zorganizování této akce – termín bude včas uveřejněn ve zpravodaji)

5. Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala za účast na schůzi.

Zapsala: Nováková Jindřiška


Zápis z výborové schůze 16. 4. 2007

místo konání: restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9, Praha 7
Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Prášil, Skalička, Dybová, Nová, Tomasová, Borkovcová
Nepřítomni: Rudišová

Program:
1) Zahájení
2) Došlá pošta
3) Zprávy funkcionářů
4)Valná hromada
5) Informace KV, svod, bonitace
6) Členská schůze
7) Diskuse + závěr

  1. Záhajení provedla a všechny přítomné přivítala předsedkyně I. Nováková
  2. Na adresu předsedkyně došly informace z ČKS, na adresu jednatelky došla žádost z ČMKU o rozšíření aprobace MVDr.B.Zapletalové – odsouhlaseno. Dále došel dopis z ČMKU týkající se nedoporučení rozšíření aprobace p.Karla Hořáka pro FB – opdovězeno.
  3. Pokladní zpráva – bude otištěna v následujícím Zpravodaji. Tisková referentka s členy výboru upřesnili věci ohledně zpravodaje. (Chybějící výsledky RTG DKK bude urgovat na MVDr.Pepříkovi předsedkyně klubu). Revize pokladny proběhne do členské schůze tj. 13.5.07 – zodpovídá předseda revizní komise. Chovatelská zpráva vyjde v dalších zpravodaji.
  4. I. Nováková informovala o valné hromadě ČMKU, které se zúčastnila dne 31.3.07. Byla nominována a následně zvolena do předsednictva ČMKU, kde zastupuje pracovní plemena.

Na základě mezinárodního chovatelského řádu FCI a na základě usnesení z IX. Valné hromady ČMKU dne 31.3.2007 nelze chovat na jedinci, u kterého byl zjištěn těžký stupeň DKK (i jednostranně) – tzn. 4 stupeň. Na základě stanov článek 16. výbor k dnešnímu dni tj. 15.4.2007 dává toto usnesení v platnost

5) Klubová výstava Konopiště: kokardy pro CAC a pohár pro BOB zajišťuje pořadatel výstavy. Klub zajistí poháry pro klubové vítěze.
Svod + bonitace: bonitační a svodové karty zajistí L. Dybová

6) Členská schůze – ti z výboru , kteří se členské schůze nezúčastní dodají na adresu předsedkyně (i emailovou) nejméně 14 dní předem své zprávy.

7) Na táboře na Spáleništi se budou tentokrát konat zkoušky dle zkušebního řádu ČKS – ZZO,ZM, ZVV1, ZVV2.

zapsala jednatelka N. Horáčková


Zápis z výborové schůze 28.10.2006

Přítomni: Nováková I., Nováková J., Horáčková, Rudišová, Prášil, Nová, Tomasová
Omluveni: Borkovcová
Nepřítomni: Dybová, Skalička

Program:
1) Zahájení
2) Došlá pošta
3) Zprávy funkcionářů
4) Kontrola úkolů z minula
5) Diskuse + závěr

1) Záhajení provedla a všechny přítomné přivítala předsedkyně I. Nováková

2) ČKS informovala o změně rozhodčího na podzimní MVP v Praze

3) Předsedkyně informovala o vzájemné spolupráci klubů : beauceron, briard a flanderský bouvier týkající se rozhodčích na výstavy, přičemž s beauceron klubem spolupráce vázne.
Do 19.11. dává za úkol členům výboru pokusit se zajistit zahraničního rozhodčího s aprobací pro naše plemeno na KV konající se 13.5.2007 na Konopišti.

Dále informovala, že na NV v Brně rozšiřoval aprobaci FB i přes náš nesouhlas rozhodčí K.Hořák v této věci učinila dotaz na ČMKU a ČKS.
Pokladní seznámila výbor se stavem klubových financí : 50189,51 účet 25260,- hotovost

- Byla dohodnuta změna termínu a místa konání speciální výstavy na příští rok – ranč Hermelín Nový Jičín – 22.9.2007 (původní termín a místo při krajské výstavě v Ostravě srpen 2007).

- Chovatelskou zprávu přednesla L.Tomasová. V současné době jsou nakryty 3 feny, jsou narozené 2 vrhy a vystaveny jsou 4 krycí listy.

4) I. Nováková uzavřela smlouvu s p. Nekolou – správce klubových stránek.
N. Horáčková zajistila pro klub elektronické bankovnictví – přístup J. Nováková a N. Horáčková.

5) informace o pořádaném I. závodě bouvierů – výbor tímto děkuje panu J.Rejmanovi za úspěšné pořádání této akce a doufá, že v příštích letech zájem majitelů, kteří se svým pejskem cvičí se zvýší.

I.Nováková se spojí s MVDr. Pepříkem, aby posílal výsledky RTG na adresu nové poradkyně L. Tomasové a kopie R. Nové, neboť již delší dobu žádné výsledky na klub nedorazily.

Dále I. Nováková zjistí ceny za úkony plemenné knihy.

R. Nová požádala o vyšší zálohu na Zpravodaj – ze stávajích 2000,- Kč na 3000,- Kč. Odsouhlaseno výborem.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 21.5.2006

Datum a místo konání:21. 5.2006, restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9, Praha 7

Přítomni: Nováková I.,Nováková J., Zuzaňáková, Horáčková, Aufartová, Rudišová, Prášil,Skalička, Tomasová

Omluveni: Nová, Dybová, Borkovcová

Program:
1/ Došlá pošta
2/ Zprávy funkcionářů
3/ Úkoly z členské schůze
4/ Zhodnocení klubové výstavy, svodu a bonitace
5/ Příprava speciální výstavy
6/ Diskuse + závěr

Na adresu předsedkyně klubu došla pozvánka z ČKS na schůzku kynologických klubů, které se také zúčastnila. Přítomným přečetla zápis z této

schůzky – celé znění bude otištěno ve Zpravodaji č.2/06.

Své zprávy přednesly poradkyně chovu J.Zuzaňáková, pokladní klubu D.Aufartová informovala výbor o stavu financí – na účtu k 30.4.2006 je

50052,45 Kč a v hotovosti k 21.5.2006 je 29248,- Kč. Zprávy budou uveřejněny ve Zpravodaji.

Počet členů k dnešnímu dni je 60 sdělila jednatelka.

Úkoly z členské schůze:

Předsedkyně se zavazuje předat tiskové referentce upravený chovatelský řád k vytištění v dalším čísle Zpravodaje.

Členové výboru zvolení členskou schůzí na nové volební období:

Předseda: Iveta Nováková

Místopředseda: Martin Prášil

Jednatel: Nataša Horáčková

Pokladník: Jindřiška Nováková

Předseda chovatelské komise a poradce chovu: Lenka Tomasová

(Další členové chov.komise: L.Dybová, I.Nováková,N.Horáčková)

Bonitační referent: Ing. Lenka Dybová

Tiskový a propagační referent: Mgr.Renáta Nová

Revizní komise: Ing. Vladislav Skalička, Lada Rudišová, Pavlína Borkovcová

Funkci pokladní a veškeré pokladní doklady předává Dana Aufartová přímo na místě nově zvolené pokladní Jindřišce Novákové.

Byl vyhotoven předávací protokol, který obsahoval seznam předávaných dokladů:

Smlouva o běžném účtu

Karta k běžnému účtu

Osvědčení o registraci na FÚ Praha 6

Pokladní kniha – r.1997

Pokladní doklady – r.1997

Vyúčtování podílů klubu z plemenné knihy ČMKU č.4 za vedení PK za rok 1996

Účetní doklady + uzávěrky + sestavy za období:

r.1998 – r.2000

r.2001 – r.2003

r.2004- 19.5.2006

Razítko klubu

Pokladní hotovost – 29248,- Kč

Předávací protokol ve dvou vyhotoveních byl podepsán předávající D.Aufartovou a přejímající J. Novákovou.

Veškeré podklady a doklady týkající se funkce poradkyně chovu se zavazuje předat J.Zuzaňáková nejpozději do 14ti dnů nové poradkyni chovu L. Tomasové v místě bydliště.

Zhodnocení klubové výstavy konané v dubnu na Hluboké bude vypracováno nejpozději do konce května – zodpovídá I.Nováková

Garantem speciální výstavy konané dne 9.9.2006 v Novém Jičíně jsou J. Zuzaňáková a L. Tomasová.

Přihláška na výstavu + propozice budou vloženy do Zpravodaje č.2/06

zodpovídá Zuzaňáková

Rozhodčího na výstavu + ceny zajistí Dybová

Ředitel výstavy + vedoucí kruhu – zajistí Zuzaňáková

Kartičky CAJC, CAC – zodpovídá I.Nováková

Diplomy – zajistí Horáčková

Bonitacen + svod – zodpovídá Dybová

V případě žádosti D. Putíkové – Hasoňové o pořádání výcvikového Odpoledne výbor souhlasí, aby proběhlo v rozsahu loňského roku včetně stejné finanční podpory od klubu.

Na závěr byla jednatelka N. Horáčková pověřena výborem klubu, aby převedení bankovního klubového účtu z pobočky Prahy 1 na Prahu 6 (z důvodu lepší dostupnosti), dále zajistila zrušení podpisového vzoru bývalé pokladní D.Aufartové a zařídila podpisový vzor stávající pokladní J. Novákové a dále zajistila zavedení elektronického bankovnictví z důvodu lepšího a pružnější přehledu o platbách.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z členské schůze 22.4.2006

Datum a místo konání: 22.4.2006, Češňovice u Českých Budějovic

Omluveni: Holkovi, Tomasová, Prášil, Dybová

Přítomni: viz „Prezenční listina“

Program:
1/ Zahájení

2/ Zprávy funkcionářů

3/ Plán akcí na rok 2007

4/ Schválení chov.řádu

5/ Volby

6/ Diskuse, závěr

Předsedkyně klubu I. Novákové zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

a, jako první svou zprávu přečetla I. Nováková – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

b, jednatelka přítomné seznámila s počtem členů klubu, který ke dni konání schůze činil 59

c, poradkyně chovu přednesla chovatelskou zprávu – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

d, pokladní zprávu přečetla jednatelka – bude otištěna ve Zpravodaji

Plán akcí na rok 2006

Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2007, místo konání bude ještě včas upřesněno

Letní výcvikový tábor bouvier+briard – srpen 2007 –místo konání Spáleniště

Speciání výstava, svod a bonitace – podzim 2007 – místo konání a bude upřesněno.Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

odsouhlaseno všemi hlasy

Návrh na schválení „Řádu ochrany zvířat při chovu psů“ + Zápisní řád, který vypracovala ČMKU.

Zápisní řád:
čl.3 Chovní jedinci bod 1 – doplnit o změnu
- odsouhlaseno

čl.7 Vrh doplnění o bod 7 - odsouhlaseno

čl.9 Zápisy štěňat do plemenné knihy – bod 4 rozšířen - odsouhlaseno
čl.10 Zápis import.jedinců do plemen.knihy – přibyde bod 3 -
odsouhlaseno

přidání bodu 5 - 1 se zdržel

Volby
pro tajné volby hlasovalo 9 přítomných

pro veřejné 5 a jeden se zdržel

Členská schůze zvolila 10 lidí – viz kandidátka

Návrh pana Trávníčka na zrušení povinné zkoušky z výkonu pro udělení titulu Český Šampion

- M.Borkovec, J.Rejman, V.Zůbek důrazně nesouhlasí a většina přítomných se přiklání k tomuto názoru, vzhledem k tomu, že FB je pracovní plemeno.

Závěr + usnesení:
členská schůze bere na vědomí:
a) zprávy funkcionářů
b) plán akcí na rok 2007
c) schválený řád „Ochrany zvířat při chovu psů“
d) zvolila členy nového výboru

usnesení schváleno členskou schůzí

Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala jim za účast na schůzi.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze 5.3.2006

Datum a místo konání: 5.3.2006, restaurace hotelu Splendid, Ovenecká 9 v Praze

Přítomni: Dybová, Zuzaňáková, Horáčková, Aufartová, Rudišová, Prášil, Nová

Omluveni: Nováková, Tomasová, Maruška

Program:
1/ Došlá pošta
2/ Zprávy funkcionářů
3/ Příprava členské schůze
4/ Příprava klubové výstavy, svodu a bonitace
5/ Diskuze + závěr

1/ Na adresu předsedkyně klubu došla žádost od pí.Nadi Střalkové o rozšíření aprobace rozhodčího na plemeno FB – odsouhlaseno výborem. Oznámení z ČMKU o ukončení platnosti stávajícího chovatelského řádu a zaslání znění řádu nového.

2/ Své zprávy přednesly poradkyně chovu J.Zuzaňáková, pokladní klubu D.Aufartová informovala výbor o stavu financí – na účtu k 31.1.2006 je 43.832,19 Kč a v hotovosti ke 4.3.2006 je 32.951,50 Kč.

3/ Návrh programu členské schůze :
1) zahájení

2) zprávy funkcionářů
3) plán akcí
4) volby do výboru
5) usnesení a závěr
- návrh programu odsouhlasen výborem

4/ Příprava klubové výstavy – zajištěn maďarský rozhodčí Sandor Szabo

Vedoucí kruhu, zapisovatel, katalogy, posudkové listy, ceny, CAC karty – zajistí I.Nováková /v případě potřeby R.Nová a N.Horáčková/

Diplomy – zajistí N.Horáčková

Svod a bonitace – rozhodčí M.Krinke, bonitační komise – Zuzaňáková, Horáčková, hospitace – I.Nováková

5/ Odsouhlasena výborovou schůzí pravidelná roční platba pro správce klubových webových stránek 2000,- Kč. Smlouvu zajistí I.Nováková

zapsala N.Horáčková, jednatelka klubu


Zápis ze členské schůze 28.5.2005

místo konání: 28.5.2005, Češňovice u Českých Budějovic

Omluveni: Aufartová, Rudišová, Hrubá, Dybová, Kývalová

Přítomni: viz „Prezenční listina“

Program: 1) Zahájení

2) Zprávy funkcionářů

3) Plán akcí na rok 2006

4) Diskuse

5) Usnesení, závěr

Předsedkyně klubu I. Novákové zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné.

a) jako první svou zprávu přečetla I. Nováková – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

b) jednatelka přítomné seznámila s počtem členů klubu, který ke dni konání schůze činil 65

c) poradkyně chovu přednesla chovatelskou zprávu – celé znění bude otištěno v dalším čísle Zpravodaje

d) následovala revizní zpráva, kterou přečetl předseda revizní komise M.Prášil – bude otištěna v příštím Zpravodaji

e) pokladní zpráva za loňský rok byla otištěna ve Zpravodaji č. 1/2005

Plán akcí na rok 2006

Klubová výstava, svod a bonitace – květen 2006, místo konání bude ještě včas upřesněno

Letní výcvikový tábor bouvier+briard – srpen 2006 –místo konání Spáleniště

Speciání výstava, svod a bonitace – září 2006 – místo konání ranč Hermelín

Přesná data všech plánovaných akcí budou včas uveřejněna ve Zpravodaji

odsouhlaseno všemi hlasy

Návrh p. Skaličky platit veškeré klubové poplatky bankovním převodem. Členská schůze ukládá výboru toto zajistit.

Otázka pí. Holkové zda by nebylo vhodné a možné prezentovat FB v kynologických

časopisech.

Připomínka M.Borkovce týkající se webových stránek bouvier klubu – častější aktua-

lizace. Reakce R. Nové – nutná spolupráce všech členů klubu, kteří mají možnost posílat fotky či materiály na adresu tisk. referentky a ta je ráda uveřejní.

Na adresu předsedkyně došel dopis resp. dotaz od pí. Kubíčkové zda by nebylo vhodné uchovňovat FB pouze se zkouškami.

D.Putíková by souhlasila na 1 rok na zkoušku

J.Holková „mnoho lidí se psy cvičí, ale nemají čas nebo možnosti zkoušku udělat“

J.Zuzaňáková – ze 13 chovných psů mají zkoušku 3

pí.Maňasová nesouhlasí i přesto, že se psem cvičí. Myslí si, že by opadl už tak malý zájem o štěňata FB.

Odhlasováno 13 proti povinné zkoušce

1 pro
2 se zdrželi

Dotaz D. Putíkové zda by bylo možné na náklady klubu zajistit na odpoledne na ranči

Hermelín placeného figuranta. (po skončení speciální výstavy, svodu a bonitace by proběhlo zábavné výcvikové odpoledne a v rámci tohoto odpoledne by se zajistil i figurant).

I.Nováková poděkovala všem za velkou účast na klubové výstavě.

Závěr + usnesení:

členská schůze bere na vědomí:
a) zprávy funkcionářů
b) plán akcí na rok 2006
c) zajištění placení klub.poplatků bankou
d) zavrhnout návrh pí. Kubíčkové týkající se zkoušky jako podmínky pro chovnost

odsouhlaseno členskou schůzí

Na závěr se předsedkyně klubu se všemi přítomnými rozloučila a poděkovala jim za

účast na schůzi.

zapsala jednatelka Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze

Datum a místo konání : 11.7.2004, Praha /rest.Splendid/

Přítomni :
I.Nováková, R.Nová, N.Horáčková, L.Rudišová, L.Tomasová, L.Dybová

Omluveni :
D.Aufartová, M.Prášil, P.Maruška, J.Zuzaňáková

Program :
1/ Došlá pošta
2/ Příprava speciální výstavy
3/ Příprava členské schůze
4/ Návrh rozhodčích na NV a MVP pro rok 2005
5/ Diskuze

1/ Uvítání. Došlá pošta : Info z ČKS – formulace k upřesnění zákona na ochranu zvířat proti týrání /týká se kupírovaných zvířat – viz zpravodaj/, cestování se psem po Evropě /viz zpravodaj/, zápisy z předsednictva ČKS, návrh na pořádání výstav a na delegaci rozhodčí na MVP a NV pro následující kalendářní rok. Výbor projednal stížnost paní Borkovcové ohledně pozdního vyřizování agendy poradkyně chovu. Vzhledem k nepřítomnosti paní Zuzaňákové na schůzi jí bude stížnost zaslána, aby měla možnost se k záležitosti vyjádřit a následně věc bude projednána.

2/ Příprava speciální výstavy, svodu a bonitace – proběhne 11.9.2004. Navrhovaný rozhodčí : pan Řehánek (zajistí L.Dybová); vedoucí kruhu a ředitele výstavy zajistí paní Zuzaňáková. Ceny pro speciální výstavu má na starosti paní Dybová. Na náklady na rozhodčího a na ceny bude paní Dybové vyplacena záloha 4000,- Kč pokladní klubu. Paní zuzaňáková zajistí dostatečný počet CAC kartiček a diplomů pro tuto výstavu.

3/ Příprava členské schůze – termín 21.8.2004 od 10.00 hod v areálu Spáleniště v rámci letního výcvikového tábora BOBR. Pozvánka na členskou schůzi spolu s programem – otištěna ve zpravodaji 2/2004. Zprávy funkcionářů, kteří se nemohou zúčastnit schůze, budou dodány předsedkyni I.Novákové nejpozději do 7.8.2004 (jedná se zejména o zprávy poradkyně chovu, pokladní a revizní komise !!)

4/ Výbor sestavil návrh rozhodčích na rok 2005.

Byl odsouhlasen návrh na změnu místa konání klubové výstavy v roce 2005. Výstava bude realizována společně s Briard klubem pravděpodobně dne 28.5.2005 na Hluboké nad Vltavou u Českých Budějovic. Výstava bude posuzována rozhodčím p.Jean Jacques Dupas z Francie. (v současné době je vše v jednání, údaje budou upřesněny).

Speciální výstava proběhne tradičně v Novém Jičíně 10.9.2005, navrhovaný rozhodčí : Jaroslav Marek.

Zapsala dne 11.7.2004 Nataša Horáčková

Jednatelka klubu BdFCB


Zápis z výborové schůze

Datum a místo konání : 29.2.2004, restaurace hotelu Splendid, Praha 7

Přítomni : Rudišová, Aufartová, Zuzaňáková, Maruška, Nová, Prášil, Nováková, Dybová, Horáčková

Omluveni : Tomasová

Program : 1/ Zahájení

2/ Zprávy funkcionářů – došlá pošta

3/ Příprava klubové výstavy, svodu a bonitace

4/ Různé, diskuze

5/ Závěr

1/ Zahájení provedla a všechny přítomné pozdravila na první výborové schůzi v novém roce předsedkyně I. Nováková

2/ Na adresu I.Novákové došlo potvrzení o přidělené dotaci z ČKS, dále poštovní poukázka na zaplacení členského příspěvku do ČKS.

Dlouholetý člen klubu pan Dušan Ostrovský se osobně odhlásil a poděkoval klubu za činnost.

Na adresu jednatelky klubu došel od pana Tibora Havelky souhlas s posuzováním BdF na MVP Ostrava a České Budějovice. Z ČMKU došel potvrzující dopis na námi pořádané výstavy : klubová výstava – 8.5.05 a speciální výstavu 11.9.04 se zadáváním CAC.

Pokladní D. Aufartová o stavu financí k 31.1.2004 – stav BÚ 28 189,50. Stav pokladny 31 344,50 Kč.

Kompletní zpráva poradkyně chovu vyjde ve zpravodaji č.1/2004.

Dále seznámila výbor s dotazem pí.Vodráškové ohledně uchovnění jejího psa. Výbor poradkyni pověřil, aby pí.Vodráškové písemně odpověděla.

3/ Rozhodčí na klubovou výstavu, svod a bonitaci – pan Milan Krinke.

Bonitační komise – Zuzaňáková, Horáčková.

Hospitace – svod, bonitace – I.Nováková.

Poháry a ceny pro vítěze tříd – Horáčková

Vedoucí kruhu – Rudišová.

Zapisovatelka – Aufartová.

4/ Předsedkyně přítomným přečetla ze Zápisu z ČMKU od pí. Polákové – „Psi nezařazení na výstavě v katalogu chybou pořadatele nebo zaviněním pošty musí být posouzeni, jestliže vystavovatel doloží, že splnil všechny podmínky, přihlášku prokazatelně odeslal a výstavní poplatek zaplatil.“

Výbor odsouhlasil žádost paní Boženy Ovesné o rozšíření aprobace posuzování o naše plemeno BdF.

Zapsala jednatelka

Nataša Horáčková


Zápis z výborové schůze

Datum a místo konání : 23.2.2002 restaurace Krystal, Sokolovská 99, Praha 8

Přítomni : Nováková, Nová, Maruška, Rudišová, Prášil, Tomasová, Zuzaňáková, Aufartová, Horáčková

Omluveni : Dybová

Program : 1/ Došlá pošta

2/ Zprávy funkcionářů

3/ Příprava klubové výstavy, svodu a bonitace

4/ Příprava členské schůze – předběžně

5/ Různé

1/ Na adresu předsedkyně I.Novákové došlo :

z ČKS dopis, aby náš klub zaslal na ÚKOZ chovatelský řád plemene BdF. Do konání výborové schůze došel schválený zpět.

žádost z plemenné knihy, aby vyhodnocovatel RTG DKK MVDr.Marek Pepřík zasílal kopie výsledků RTG přímo na plemennou knihu ČKS.

z ČMKU nový standard BdF – překlad byl zaslán na standardní komisi ke schválení

Na adresu jednatelky N.Horáčkové:

návrh z časopisu Planeta zvířat o vzájemné spolupráci – předáno tiskové referentce

email z japonského bouvier klubu – předáno L.Tomasové

dopis od pana J.Marka týkající se místa konání letošní speciální výstavy ovčáckých a pasteveckých plemen.

2/ Zpráva pokladní klubu : po zaplacení dotací za rok 2000 a 2001 z ČKS je

na kontě našeho klubu 21141,08 Kč

hotovost činí 15679,60 Kč

Tento stav je k 22.2.2002, taktéž k tomuto datu zaplatilo členské příspěvky 55 členů.

Poradkyně chovu sdělila, že jsou zatím vydány 2 krycí listy, 2 feny jsou nakryté a 1 fena porodila.

Tisková referentka apeluje na všechny členy, pokud mají nějaké zajímavé zprávy či zajímavosti týkající se bouvierů, aby je zaslali na její adresu. Spolu s fotografiemi. Uzávěrka zpravodaje č.1/2002 bude 10.3.2002.

3/ Svod, bonitace a klubová výstava se bude konat 11.5.2002 v Praze.

Delegovaný rozhodčí - pan Jiří Pětioký

Bonitační komise - J.Zuzaňáková, L.Dybová

Vedoucí kruhu - P.maruška

Poháry pro KV a BOB zajistí N.Horáčková – cenový limit 2000,- Kč (odsouhlaseno výborem).

4/ Termín a místo konání členské schůze – 23.8.2002 na Lipně. Upřesnění místa bude uvedeno na pozvánkách.

Letošní letní výcvikový tábor se bude konat v termínu od 18.- 24.8.2002 na Lipně. Vzhledem k tomu se posune termín naší speciální výstavy v Novém Jičíně na 31.8.2002. (odsouhlaseno výborem)

5/ Návrh na zřízení domény BdF CB za 800,- Kč/rok + zřizovací poplatek. Výbor odsouhlasil. zajištěním pověřena tisková referentka. Webová adresa bude zveřejněna ve zpravodaji.

Výbor se usnesl, aby majitelé všech chovných zvířat (psi i feny) při registraci chovnosti zaslali také fotku psa / feny. Fotka bude zveřejněna s kartou chovného jedince.

Seznam chovných psů se napříště bude uveřejňovat v březnovém čísle, aby byla zajištěna kontrola, že majitelé těchto psů mají zaplaceny členské příspěvky na příslušný rok.

Padl návrh přejít k jinému vyhodnocovateli RTG DKK – většinou hlasů byl návrh zamítnut, 1 se zdržel hlasování.

Předsedkyně I.Nováková přednesla výboru žádost o možnost rozšíření aprobace posuzování na plemeno flanderský bouvier. Odsouhlaseno výborem.

zapsala jednatelka

Nataša Horáčková